Gå til sidens hovedinnhold

- 64 meter havøkning er tøv

Klimaeksperter mener skrekkoppslag i media om havøkning på 64 meter skader miljøsaken.

- Dette er utenkelig. Det er utopiske forestillinger à la filmen The Day After Tomorrow, mener Helge Drange som er leder for Nansen- og Bjerknes-senteret i Bergen.

Les også:
- Klimarapporten er urovekkende
Kan miste 2000 øyer
Verdens største terrorist?

Dette kan du gjøre på miljødagen

Forskningsmiljøet i Bergen er ledende i Norge på oseanografi og klimaforskning.

- Jeg frykter at den slags kan skape en boomerang-effekt for klimakampen.

Les også: Her er sjokkrapporten

Det var etter at FNs klimapanel la fram sin rapport i går at det florerte med overskrifter i norske medier om at havvannet kom til å stige med 64 meter. Påstanden, som flere eksperter i dag karakteriserer som det reneste vrøvl, kom fram på bakgrunn av dette utdraget i rapporten:

«Ismassene på Grønland og Antarktis inneholder omtrent 99 prosent av verdens ferskvannsis (tilsvarende 64 meter økning i havnivået) og forandringer i de vil ha dramatisk og verdensomfattende innvirkning, spesielt på havnivået, men også på havstrømmene».

Det er med andre ord et uttrykk for hvor mye vann som er oppmagasinert.

Holde oss til dette århundret
- Jeg tror det er viktig å holde oss til det som skal skje i dette århundre fordi det er alvorlig nok. Langs norskekysten snakker vi fortsatt om fra 40 til 80 cm heving av havflaten, sier Helge Drange.

- Så folk som bor 60 meter oppe i fjellsiden, bør ikke ha snarlige forhåpninger om strandtomt?

- Så definitivt ikke. Det vil nok aldri skje som et resultat av global oppvarming. Vi har en gang hatt tre meter høyere vannstand i havet. Det var for 125.000 år siden og den gang var det ikke en global, men en regional oppvarming på den nordlige halvkule som var grunnen.

Drange viser til at jordaksens vinkel mot solen endret seg slik at det ble ca. tre grader varmere.

- Det ser jeg på som et slags verst mulig scenario. Det vil kanskje føre til fire meter økning. Heller ikke det vil kunne skje på mange, mange hundre år. Men det er helt klart at det er veldig alvorlig.

- Vil temperaturen bare stige og stige?

- Det som er saken er at vi går tom for olje i løpet av dette hundreåret. Dessverre er det mye kull igjen, men jeg er optimistisk til at vi innen den tid har funnet andre energibærere som gjør at vi ikke kommer til å bruke kullet som er det siste store fossile reservoaret, hevder Drange.

Langtidseffekt

Det betyr altså ikke at temperaturen vil slutte å stige når oljen tar slutt. Effekten vi ser nå er effekten av forurensingen som skjedde i det forrige århundre. Temperaturen vil stige i mange hundre år etter at oljen brukes opp som et resultat av C02- opphopningen.

- Klimatrusselen er, som vi skjønner, mer enn alvorlig nok som den er om vi ikke skal kludre den til med tøvete scenarier. Selv er jeg forsiktig optimist fordi vi har oppnådd oppmerksomhet, noe som vil medføre en bevissthet som til slutt vil fremtvinge handling, tror Helge Drange som er leder ved Nansen og Bjerknes-sentrene i Bergen.

Mannen bak rapporten er enig
Pål Prestrud ved Cicero-senteret i Oslo var leder for styringsgruppen som la fram FN-rapporten i Tromsø. Han sier også at det er utenkelig at havet skulle stige 64 meter.

- I øyeblikket stiger det 3,1 mm pr år og det er alvorlig nok, mener Prestrud.

- Jeg vil karakterisere en påstand om at havet skal stige 64 meter som noe nær tøv. Det det er, er et uttrykk for hvor mye ferskvann det er bundet i isen på Grønland og i Antarktis. Men det er så kaldt selv om sommeren i Antarktis at det skal helt andre temperaturøkninger til for å få den isen til å smelte.

Er FNs klimarapport en overdrivelse? Si din mening i kommentarfeltet under!

Reklame

NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley