- Barn bør ikke bo i mottak

Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

Barneombud Reidar Hjermann er ikke i tvil. - Barn har ikke noe der å gjøre.

09.11.06 08:16

I disse dager går Barneombudet, sammen med 13 organisasjoner, ut og krever at Stortinget endre statsbudsjettet slik at barnevernet nå overtar ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere.

Men det er ikke bare dem som kommer uten foreldrene til Norge, barneombud Reidar Hjermann er opptatt av.

- Det er ikke bra at barn vokser opp på asylmottak. Det er ingen oppvekstarena. Ideelt sett burde barn ikke være på mottak i det hele tatt, sier Hjermann til Nettavisen.

- Uakseptabelt
Han reagerer kraftig på historien om fire år gamle Las fra Nord-Irak som har bodd hele sitt liv på asylmottak i Fredrikstad.

- Fire år er fullstendig uakseptabelt. Det bør gå en absolutt grense på tre år, men helst bør det ikke være mer enn ett til to år, sier barneombudet.

Han begrunnelse er at mottak ikke er fysisk tilrettelagt for små barn.

- Det er ofte trange kår, folk deler gjerne bad og leilighetene er ikke utformet for barnefamilier, sier han.

- Lytt til barna
Barneombudets ønsker en løsning hvor barn, som skal bo i Norge over tid, bør få et annet botilbud som er hensiktsmessig for barna, gjerne steder hvor barn kan få leke med andre barn.

- I tillegg bør saksbehandlingsprosessene effektiviseres så godt som det lar seg gjøre i utlendingssaker. Men det er klart at kompliserte saker må behandles ordentlig. Det er uansett viktig at barnets beste blir en vesentlig del av vurderingen av asylsøknader. Og barn bør høres, sier Hjermann.

- Sats på foreldrene
Han mener videre at det er viktig at foreldre til små barn i asylmottak settes i stand til å være gode omsorgspersoner.

- De må gis god opplæring i det norske samfunn og hvordan det virker, og kanskje viktigst av alt – at de får en forståelse av hvilke reaksjoner det er vanlig for barn å få etter å ha vært på flukt eller i krig, sier barneombudet.

Han mener at foreldre bør få vite at det gjerne ikke er unaturlig å bli ukonsentrert på skolene, barna kan begynne å gråte umotivert og ligge våkne på nattestid.

- De bør få opplæring i grunnleggende psykologisk kunnskap bør gis av helsepersonell når de kommer til Norge, sier Hjermann.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.