*Nettavisen* Nyheter.

- Bør beholde odelsloven

Odelsloven bør bestå, mener et bredt flertall i Odelslovutvalget. Torsdag overleverte det sine anbefalinger til landbruksminister Lars Sponheim.

Odelsloven bør bestå, men forenkles og moderniseres på flere sentrale punkter, mener et bredt flertall i Odelslovutvalget. Utvalget har vært ledet av jusprofessor Thor Falkanger ved Universitetet i Oslo.

Sikrer likestilling
- Odelsloven bør ikke avskaffes, blant annet fordi den er et godt instrument for å sikre likestilling mellom kjønnene, sa utvalgsmedlem Kirsten Indgjerd Værdal da hun presenterte flertallets anbefalinger i Odelslovutvalget på en pressekonferanse torsdag.

Værdal, som er tidligere leder for Norges Bondelag, sier til NTB at Odelsloven også bør bestå fordi den sammen med åsetesretten bidrar til å hindre oppsamling av storgods og oppsplitting av eiendom.

Odelslovutvalget går samlet inn for å heve arealgrensen for eiendommer som skal ha status som odelsjord, men utvalget er uenig om arealgrensene. Den nedre grensen bør heves fra 20 dekar til 50 dekar, mener flertallet. Mindretallet foreslår 30 dekar.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.