- Bør ikke overprøve Erna

Foto: (TV 2)

Regjeringsadvokat Tolle Stabell advarer Oslo tingrett mot å overprøve Erna Solbergs avgjørelse om å utvise mulla Krekar fra Norge.

22.06.05 13:32

OSLO TINGRETT (TV 2 Nettavisen): I sin prosedyre siste dagen av Krekar-rettssaken advarer regjeringsadvokat Stabell dommeren om å stilling til hvorvidt staten har fattet en beslutning bygget på feil grunnlag.

- Ansvaret for den endelige vurderingen i slike saker bør ikke hvile på domstolene, men ligge hos demokratisk valgte organer, sa Stabell.

- Må godta hemmlighold
I sin prosedyre tirsdag argumenterte mulla Krekars advokat, Brynjar Meling, for at retten ikke måtte ta med i vurderingen de hemmeligholdte opplysningene deler av statens vedtak bygger på.

Dersom retten tar hensyn til dette, mener Stabell det vil føre til et åpenbart paradoks:

- Hvis man begrunner å holde tilbake informasjon av hensyn til rikets sikkerhet, vil det kunne ramme rikets sikkerhet i en mye videre forstand. Slik kan det ikke være, sa Stabell.

Dermed spiller regjeringsadvokaten like mye på de hemmeligholdte opplysningene som Meling. Mens Krekars advokat mener dette må sees bort fra, mener Stabell at de må tas med i vurderingen, til tross for at de er hemmelig og godta at det finnes noe mer som retten ikke får innblikk i.

Advarte mot "innbruddsteknikk"
Han begrunnet samtidig avgjørelsen om at retten ikke fikk innblikk i de hemmeligholdte delene av Politiets Sikkerhetstjeneste etterforskning, og advarte mot konsekvensene en offentliggjøring ville føre til.

- Hvis man ved å anlegge en rettssak når frem med at alt etterretningsgrunnlag og kilder, overvåkingsmetoder og overvåkingens vurderinger av situasjonen skal frem, så vil altså sivile rettssaker kunne representere en «innbruddsteknikk» med alvorlig skade for rikets sikkerhet som fare, sa Stabell.

To grunner for utvisning
Regjeringsadvokat Stabell, som representerer Staten som er saksøkt av mulla Krekar i et forsøk på å få omgjort utvisningsvedtaket, er nå midt i sin avslutningsprosedyre. Han annonserte tidlig at det vil være trusselen mot rikets sikkerhet som vil stå i fokus.

Skulle retten komme til at denne trusselen ikke er til stede, noe Stabell altså advarte mot, legger Staten til grunn at Krekar ved gjentatte anledninger har reist tilbake til Nord-Irak uten å ha opplyst om dette.

Innrømmer faktafeil
Gjennom rettssaken som har pågått i ti dager har kildekritikk, eller manglende kildekritikk, vært et sentralt tema for Krekars advokat Brynjar Meling. Han har gjentatte ganger konfrontert vitner i saken - saksbehandlere, UDI-direktøren og kommunalminister Erna Solberg - om utøvelsen av kildekritikk i forbindelse med utvisningsvedtaket.

- Det er lagt til grunn at det er svært mange fakta i vedtaket. Det er i vedtaket kjent at det hersker usikkerhet knyttet til enkelte av de forhold som vedtaket viser til. Men det er helhetsbedømmelse av samtlige fakta som leder til konklusjonen, slik kommunalminister Erna Solberg sa i retten. Enkelte fakta er gale, men det kan diskuteres om disse er vesentlige. Det er ikke slik at en hver faktumfeil i et vedtakat som fører til at det er ugyldig, sa regjeringsadvokaten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.