- Derfor trekker vi barna i lommepenger

Foto: (TV 2 Nettavisen)

Skulking, unnasluntring ved vask av fellesrom og fravær ved obligatoriske møter gir smekk på pengepungen for barna ved norske asylmottak. – Vi følger bare UDIs regler, sier lederne ved mottakene.

Problemet er at disse reglene om å trekke 50 kroner fra ukelønnen ikke er hjemlet i norske lover.

- Reglene til Utlendingsdirektoratet (UDI) har ingen hjemmel og slår ut vilkårlig og tilfeldig. Det kan vi ikke akseptere. Barn på asylmottak behandlet annerledes enn norske barn. Det blir helt feil, sier leder Marianne

Foto: Anne Lise Jackbo

Borgen (bildet) ved Redd Barnas rettighetssenter til TV 2 Nettavisen.

Hun påpeker at alle barn har de samme rettighetene.

«Det er ikke så nøye»
Borgen er enig med barneombud Reidar Kvaal Hjermann som mener enslige mindreårige flyktninger får annenrangs behandling i Norge. Hun tror diskrimineringen kommer av overordnete flyktningpolitiske hensyn.

- Jeg tror norske myndigheter tenker at «det er ikke så nøye» siden det er flyktningbarn. Det viser seg at enslige asylsøkerbarn systematisk blir frarøvet sine rettigheter de har etter norsk lov. Jeg undrer meg på hvorfor. Jeg tror at myndighetene frykter at vi vil få flere barn til Norge dersom vi sikrer dem deres rettigheter, sier Borgen.

Har god samvittighet
- Jeg har god samvittighet for hva vi tilbyr enslige mindreårige asylsøkere, sier koordinator Magnhild Otnes på Vardåsen statlige mottak for asylsøkere til TV 2 Nettavisen.

Hun har ansvaret for 23 enslige asylsøkerbarn under 18 år, de fleste i 17-årsalderen. Otnes forteller at barna blir informert om reglene når de kommer til mottaket, og hun understreker at de prøver alle andre midler før barna trekkes 50 kroner i ukepengene.

- Vi trekker jo ikke hvis de er syke eller har bedt om fri. Det skjer når vi har bedt en person om å vaske trappen igjen og igjen, og hver uke forblir den uvasket. Jeg har selv tenåringsbarn, og de får ikke penger i det hele tatt hvis de ikke møter opp eller dropper vasken. Men vi må være forsiktige og ikke trekke for mye, så vi utøver dette med skjønn. De må jo ha penger til lege, medisiner og lignende, sier Otnes.

Ikke lommepenger
- Det er det som er problemet, sier Marianne Borgen i Redd Barna.

- Det er ingenting som etter loven heter ukepenger. Det er ikke spesifisert. Barna får 2.800 kroner i måneden hver til hus, mat, lege, klær, medisiner og aktiviteter. Det trekkes ikke av lommepengene.

I følge Otnes ved Vardåsen asylmottak får ungdommen utbetalt 568 kroner i lommepenger hver 14. dag. Disse pengene må også gå til egenandel ved lege.

- Det står i reglene at vi skal trekke med skjønn. Barna hos oss er jo nesten myndige. Ingen ville ha funnet på å trekke penger fra en fireåring. Og vi er klar over at ungdommen har trang økonomi, så vi prøver å ikke gjøre dette vanskelig, sier Otnes til TV 2 Nettavisen.

Etterlyser uavhengig instans
I fagbladet Fontene etterlyser jurist og medarbeider Turid Berger i Tilsynsprosjektet hos Redd Barna en god tilsynsordning for barnas situasjon.

I følge Rune Skagen ved Leira asylmottak er det i dag ingen uavhengig instans som kontrollerer hans eller de 141 andre asylmottakene i Norge. Men hvert enkelt barn har hver sin hjelpeverge, en juridisk talsperson, som har full innsynsrett i barnets sak og som følger opp den de har ansvaret for. Alle enslige mindreårige flyktninger skal få oppnevnt en hjelpeverge når de kommer til Norge.

- Vi får ofte jevnlige kommentarer fra hjelpevergene til vårt mottak. De kan påpeke alt fra trekk i lommepengene, skoletilbud eller penger til klær. De skal se til at vi som sitter med det daglige ansvaret, følger opp barna, sier Skagen til TV 2 Nettavisen.

Trekker selv barna i lommepenger
- Synes du det er ok å trekke barna i lommepenger som avstraffelse?

- På sett og vis. Det kan ha en positiv virkning, men vi kan gjøre ting på andre måter. Men hvis ungdommen er informert og de vet at dette er konsekvensene i vårt system, så synes jeg det kan være fornuftig, sier Skagen.

Men for Redd Barna er dette et prinsippielt spørsmål. Marianne Borgen forteller at hun selv er mor til tre og at også hun trekker sine barn i lommepenger dersom de ikke gjør rent i hjemmet.

- Men jeg sikrer likevel barna helsehjelp, mat og klær. Poenget er at dersom vilkårlige regler som dette fører til at asylbarna i verste fall ikke kommer seg til legen, så er det tull, sier Borgen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag