Gå til sidens hovedinnhold

- Driver skole, ikke reisebyrå

Rektor på Grünerløkka skole syns det er en god idé å frata foreldre som ikke sender barna på skolen barnetrygden.

- Jeg driver ikke noe reisebyrå, jeg er først og fremst rektor og jeg vil at barna skal ha den opplæringen de har krav på, sier Ellen Lühr, rektor på Grünerløkka skole.

Hun syns det er bekymringsfullt at foreldre utvider skoleferien eller tar barna ut av skolen midt i året. Derfor ønsker hun byråd Anniken Hauglies forslag om å sanksjonere foreldrene ved å ta fra dem barnetrygd velkommen.

- Det ville sende et sterkt og viktig politisk signal, sier Lühr.

Gunnar Stavrum: - Straff foreldre for skoleskulk

Melder fra til barnevernet

- De to første ukene på skolen tenker mange foreldre at bare er en myk oppstart, men det er da vi setter i gang mye av det sosiale systemet. Elevene knytter sosiale bånd og vi øver på regler og rutiner, sier Lühr og understreker hvor viktig det er at barna er med på dette.

Etter at reglene for permisjon i skolen ble skjerpet inn har forespørslene om fri utenom skoleferien blitt færre, opplyser Lühr, likevel er det barn som forsvinner midt i skoleåret eller kommer sent tilbake fra ferie.

- Vi har barn som tas ut av skolen uten permisjon, uansett kan vi aldri innvilge mer enn to uker. Noen foreldre gir beskjed, men i andre tilfeller vet vi ikke hvor barna er eller hvordan de har det. Det er det siste som er skremmende, sier Lühr.

I de tilfellene skolen ikke vet hvor barna er blir saken tatt videre til barnevernet som kan samarbeide med barnevern i andre land, men dette hjelper lite dersom man ikke vet hvor barna befinner seg.

- Særlig i disse tilfellene, hvor vi ikke vet hva slags opplæringstilbud barna får, kan det være et godt alternativ å frata foreldrene barnetrygden. Det er jo en viktig inntektskilde for mange, sier Lühr.

Les også: - Foreldre kan bøtelegges

Kan miste skoleplassen

- En ting er at vi vet at barn som blir tatt ut og inn av skolen ofte klarer seg dårlig faglig og sosialt. At barn eventuelt ikke får tilfredsstillende skolegang er omsorgssvikt. En annen ting er at barna kan miste skoleplassen sin, sier Lühr.

Hun understreker at barn som er borte fra skolen i mer enn to uker blir skrevet ut av skolen, og i Oslo hvor det ofte er kamp om plassene kan dette føre til at elevene ikke får komme tilbake på den gamle skolen sin. Dette blir en tilleggsbelastning for barna som rektor heller ikke vil ha noe av.

- Dialog vil alltid være det beste, så hvis foreldre kommer til meg og sier at de skal reise bort over en lengere periode vil jeg diskutere dette med dem sånn at de forstår at det kan ha negative konsekvenser for barnets framtid, sier Lühr.

- Dersom de på tross av dette velger å reise kan det skape en veldig krevende situasjon for barna, legger hun til.

Les også: Norge lover doblet utdanningsstøtte

Reklame

Black Week: 10 superkupp du bør sjekke ut