- Fantesprang om Krekar

På den siste dagen i retten for mulla Krekar, kom regjeringsadvokat Tolle Stabell med retoriske fantesprang, ifølge advokat Brynjar Meling.

22.06.05 22:17

- Det er retorisk fantesprang når regjeringsadvokat Tolle Stabell prøver å gjøre mulla Krekar til en islamistisk ekstremist, sa Krekars advokat Brynjar Meling i retten etter regjeringsadvokatens avslutningsprosedyre onsdag.

Gjennom hele dagen hadde Stabell prøvd å forklare retten hvorfor Kommunal- og regionaldepartementet gjorde rett i å fatte et utvisningsvedtak for mulla Krekar.

Fire grunner for utvisning
Det var fire sentrale punkt som ifølge regjeringsadvokaten hver for seg er nok til å utvise Krekar:

- Krekar forklarte seg feil og tilbakeholdt viktig informasjon overfor FNs høykommisær for flyktninger, og senere norske myndigheter, for å oppnå status som kvoteflyktning.

- Etter å ha fått asyl og reisedokumenter i Norge dro Krekar tilbake til Nord-Irak, noen han ikke har mulighet til etter utlendingsloven.

- Krekar forklarte seg bevisst feil for norske ulendingsmyndighetere da han kom tilbake fra Nord-Irak.

- Krekar er en fare for rikets sikkerhet.

Sistenevnte var det punktet regjeringsadvokaten la størst vekt på under sin prosedyre, og førte en lang argumentasjonsrekke om hvilke tilknytninger Krekar har til andre terroristnettverk, hans uttalelser om Bin Laden, selvmordsbombere og USA, samt hans dårlig kamuflerte trusler mot Norge.

- Retorisk fantesprang
- Det regjeringsadvokaten gjør er retoriske fantesprang. Han tar for seg mulla Krekars islamistiske tilknytning og knytter han til andre islamistiske tenkere. Videre tar han uttalelsene til Krekar om for eksempel selvmordsbombere i den kurdiske kampen ut fra sin kontekst og setter dem inn i en annen situasjon, sa advokat Meling da det ble åpnet for replikk etter prosedyren.

- Hva sa PST til Solberg som var så viktig?
Etter å ha konferert med sin klient i pausen, gikk Meling også til angrep på samtlige av regjeringsadvokatens påstander.

Meling la nok en gang vekt på Politiets sikkerhetstjeneste (PST) møte med kommunalminister Erna Solberg , hvor innholdet i møtet, samt PSTs etterforskning, ikke ble offentliggjort i retten.

- Hva kan det være i dette som var så viktig i disse to samtalene, som gjør at retten ikke skal ha mulighet til å sette vedtaket (om utvisning, red.anm.) til side, sa Meling og pekte på at det neppe kunne være vesentlig informasjon ettersom over 3000 sider med dokumentasjon i saken ikke har tilført saken noe nytt, var spørsmålet Meling ba retten stille seg selv.

- Svaret er at det vet man ikke, svarte regjeringsadvokat Stabell i sin replikk og la til at det like godt kunne tenkes at den hemmeligholdte informasjonen svært godt kunne være av særdeles viktig og sensitiv art.

Dom i september
Etter elleve dager i Oslo tingrett, skal retten nå gjennomgå den svært omfattende saken. Det er ventet en avgjørelse om hvorvidt mulla Krekar må utvises eller ikke i slutten av september.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.