- Fattige får 2000 kr for lite

Foto: (TV 2 Nettavisen)

Sosialhjelpmottakere får langt mindre støtte enn det forskere mener er rimelig. Regn ut hva du kan klare deg med.

13.09.04 15:55

Sosialhjelpen er i gjennomsnitt litt over 4.000 kroner per måned i Norge. Det er minst 2.000 kroner mindre enn det Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) anbefaler.

Det er opp til kommunene å bestemme hvor mye sosialstøtte deres innbyggere skal få, men i gjennomsnitt får sosialmottakerne litt over 4.000 kroner per måned til livsopphold (utenom bolig), viser tall fra Velferdsalliansen.

- Nøkternt forbruk
Samtidig har Sifo regnet ut at en nøktern livsstil koster minimum 6.360 kroner per måned for en enslig person i Norge. Sifo skriver på sine hjemmesider at budsjettet er beregnet på hushold som allerede har et rimelig forbruksnivå.

Kampen mot fattigdom:

* Regjeringen la høsten 2002 frem en egen tiltaksplan mot fattigdom med en samlet ramme for økte bevilgninger på 335 mill kroner. Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2004 en ytterligere styrking av tiltakene mot fattigdom med 239 mill kroner.

* Bondevik-regjeringen har fjernet hele 15 velferdsordninger de siste årene.

* Fattigdomsgrensa for en enslig i Norge er 82.000 kroner. EU-skalalen er 119.00 kroner.

* De fattigste i Norge har fått mindre å rutte med de siste ti årene. Stønaden til livsopphold for enslige har stått uendret i ti år. I samme periode har gjennomsnittsnordmannen opplevd 30 prosent økning i kjøpekraft etter at lønnsveksten er korrigert for prisvekst.

- Med et rimelig forbruksnivå menes et forbruk som kan godtas av folk flest. Det oppfyller kravene til vanlige helse- og ernæringsstandarder og gjør det mulig for husholdets personer å delta i de mest vanlige fritidsaktivitetene på en fullverdig måte.

Budsjettet til Sifo dekker ikke:

* Bolig, strøm og andre boutgifter (for eksempel vedlikehold)

* Tobakk og alkohol

* Videregående skolegang

* Helsetjenester

* Kostbare, utstyrskrevende fritidsinteresser

* Feriereiser

* Feiring av begivenheter, gaver

- Fattigdommen setter seg fast
Styreleder Leiv Mørkved i Velferdsalliansen mener at regnestykket illustrerer hvor ille ute personer i Norge kan bli hvis en blir rammet for eksempel av varig arbeidsledighet eller varig sykdom.

- Det er utrolig at nivået på sosialhjelp ligger 2.000-2.500 kroner under det forskningsbaserte budsjettet til Sifo. Fattiggjøringen av folk som er i en livskrise er svært skadelig. Folk får ikke mulighet til å komme seg opp, sier Mørkved til TV 2 Nettavisen.

Han påpeker at arbeidsledige får maksimalt 175.000 kroner netto i året i arbeidsledighetstrygd i to år.

- Hvis en så ikke får jobb og må få sosialhjelp ender en opp med 20-25 prosent av tidligere lønn. Det er som å falle ned en trakt og ned i en kjeller.

Ønsker samfunnslønn
Styrelederen for Velferdsalliansen mener at dagens sosialhjelp bør erstattes med en samfunnslønn på kr 125.000 kroner per år.

- Vi har regnet 6.500 kroner per måned livsopphold pluss 4.000 kroner til boutgifter. Siden det er dyrere å bo i Oslo bør samfunnslønnen der være 155.000 kroner per år, sier Mørkved.

- Kan søke om mer
Statssekretær Kristin Ravnanger (KrF) sier at det er sprik i myndighetenes og forskernes syn på rimelig livsopphold fordi det er meningen at en skal få sosialhjelp over en kort periode.

- Jeg vil understreke at kommunene fastsetter sosialhjelpen selv, men at vi har statlige retningslinjer som er veiledende. Sifos budsjett omfatter flere ting enn det sosialhjelpen gjør, for eksempel møbler og hvitevarer, sier Ravnaker til TV 2 Nettavisen.

- Men budsjettet omfatter ikke helsetjenester eller bursdagsgaver hvis en har barn som blir bedt i bursdag?

- En sosialhjelpmottaker har mulighet til å søke om ekstra støtte, for eksempel hvis en trenger en ny komfyr.

- Hvordan stiller du deg til en statlig minstelønn på 125.000 kroner i året?

- Jeg er usikker på om en passiv rettighetsytelse er riktig vei å gå. Det er viktig at kommunene kan utøve skjønn og vurdere hva innbyggerne trenger og at trygden tar seg av andre sider.

Her kan du regne ut hvor mye Sifo mener du kan klare deg med per måned.

Har sosialhjelpmottakere det for godt? Diskutér saken her!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag