- Finansportal blir for dyr

Og forbrukernes nye oversiktstjeneste kommer neppe før mot slutten av 2007.

04.01.07 08:40

Den kommende, statlige nettsiden skal gjøre det lettere for oss å finne de beste bank-, forsikring- og sparetilbudene.

Høringsrunden ble avsluttet før jul, og AksjeNorge og Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) er begge kritiske til budsjettet for de første årene.

32,6 mill. for fire år
«Kostnadsanslaget synes totalt sett å være unødig høyt», skriver direktør Arne Skauge i FNH, mens stiftelsen AksjeNorge «ønsker å advare mot en altfor omfattende og byråkratisk organisering» og «unødvendig høye administrative kostnader».

- Vi registrerer at noen mener kostnadsestimatet er for høyt. Men vi vet ikke om anslaget er for lite eller høyt før nærmere sommeren, sier ekspedisjonssjef Bodil Fisknes i Barne- og likestillingsdepartementet til Nettavisen.

Kostnadsanslaget for de fire første årene er 32,6 millioner. I første ordinære driftsår (2010) legger man opp til vel 5,9 millioner i kostnader og innen den tid er budsjettet 26,7 millioner. Foreløpig er bare seks millioner for 2007 på plass, forteller Bodil Fisknes.

Misnøye med tempoet
I slutten av måneden skal Barne- og likestillingsdepartementet i møte med Forbrukerrådet og Kredittilsynet for å avklare den videre fremdriften.

Finansnæringens Hovedorganisasjon uttrykker klar misnøye med tempoet i sitt høringssvar, hvor det pekes på at tiltaket ble lansert i 2004: «Vi mener dessverre at den skisserte tidsplanen er urealistisk gitt fremdriften i 2006, og de krav som bør stilles til utviklingen av en finansportal».

- Når er finansportalen.no på nett?

- Ambisjonen er at noe av portalen er oppe i løpet av 2007, antakelig mot slutten av 2007, sier ekspedisjonssjef Bodil Fisknes i Barne- og likestillingsdepartementet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.