*Nettavisen* Nyheter.

- Helse Sør-Øst har forskjellsbehandlet

Foto: Curato Røntgen (Curato)

Får sterk kritikk av lagmannsretten. Nå er det full forvirring om røntgen fra 1. april.

Nettavisen har skrevet en rekke artikler om røntgenkaoset i Helse Sør-Øst, som nå har havnet i rettsapparatet.

Første gang vi skrev om saken var før jul i fjor, da Curato Røntgen som har drevet røntgenvirksomheten i helseforetaket de siste årene, tapte anbudskonkurransen. Vinnerne ble Unilabs, som ble tilbudt 78 prosent av markedet, og Aleris i Oslo og Røntgensenteret i Kristiansand.

Curato stevnet Helse Sør-Øst (HSØ) for å ha brutt anbudsreglene, og fikk medhold i Hedmarken tingrett om såkalt midlertidig forføyning, det vil si at ingen ny kontrakt kan skrives under før saken er avgjort i en sivil rettssak.

- Vi er veldig fornøyd
Avgjørelsen ble anket av Helse Sør-Øst til Eidsivating lagmannsrett, der Curato nå også har fått medhold.

- Vi fikk medhold i at Helse Sør-Øst ikke har fulgt loven om offentlige anskaffelser i forbindelse med anbudsrunden, sier daglig leder Mona Rydland i Curato Rønten til Nettavisen.

Rydland er glad for avgjørelsen fra lagmannsretten.

- Vi er selvfølgelig veldig fornøyd med at vi får medhold også i lagmannsretten. For det viser jo at det er feil i anskaffelsesprosessen, at tildelingen ikke er godt nok fundamentert i loven om offentlige anskaffelser, sier hun.

Helse Sør-Øst sier de nå skal vurdere hva de skal gjøre videre med saken.

- Vi har mottatt kjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett og vil ha en grundig gjennomgang av den før vi bestemmer oss for hva vi foretar oss videre i saken, sier direktør eksterne helsetjenester, Stig Grydeland i Helse Sør-Øst RHF, til Nettavisen.

- En vesentlig svikt
I dommen fra Eidsivating lagmannsrett får helseforetaket sterk kritikk:

«Slik lagmannsretten ser det, foreligger det en vesentlig svikt i anskaffelsesprosessen ved at tilbyderne ikke ble gitt informasjon om at HSØ hadde bestemt seg for at åpningstider ut over bestemte grenser ikke ville gi tilleggspoeng ved evalueringen».

Tildelingskriterinene var delt inn i hovedgruppene «Kvalitet», «Pris» og «Tilgjengelighet». En av undergruppene til tilgjengelighet var «Åpningstider og timebestilling».

Både Curato og Unilabs ble opplyst om at de lå omtrent likt an når det gjaldt kvalitet og tilgjengelighet, slik at det utviklet seg til et spørsmål om pris.

«Opplysningene som foreligger i saken, viser imidlertid at det ar relativt betydelige forskjeller mellom tilbyderne hva angikk åpningstider.», står det i dommen.

- Ikke likebehandling
Curatos tilbud var basert på lengre åpningstider, med blant annet søndagsåpent, noe som ga en høyere pris.

«Det måtte da kreves av HSØ at man i forhandlingene med Curato tilkjennega at tilbudet var basert på forutsetninger som reelt sett ikke var etterspurt. Curato ville med dette bli gitt anledning til å inngi et korrigert tilbud basert på HSØ's terskel som ville gi full score», skriver lagmannsretten.

Lagmannsretten mener Helse Sør-Øst har «forsømt sin plikt til å sørge for likebehandling ved å la tilbyderne konkurrere på like vilkår.»

Retten konkluderer med at de har funnet det sannsynliggjort at anskaffelsen ikke er gjennomført i samsvar med lov og forskrift, og dermed kan ikke helseforetaket inngå noen kontrakt før saken er behandlet i en sivil rettssak.

Helse Sør-Øst er i tilegg dømt til å betale saksomkostningene på 100.000 kroner.

Uvisst fra 1. april
Da klagen fra Curato ble kjent før jul, valgte Helse Sør-Øst å forlenge de gamle røntgenkontraktene med tre måneder, fram til 1. april. Nå er det kun to og en halv uke igjen av denne perioden, og fortsatt vet ikke Curato om de skal fortsette videre eller ikke.

- Har dere fått noen beskjed om hva som skjer etter 1. april?

- Nei, det har vi ikke. Vi venter på noe fra Helse Sør-Øst, for det er jo ingen som har avtale fra 1. april slik situasjonen er, sier Rydland.

Det er foreløpig uvisst når det blir rettssak i Hedmarken tingrett.

- Hva som skjer nå ligger litt hos Helse Sør-Øst. Nå ligger det jo an til rettssak i Hedmarken tingrett. Vi har levert inn en stevning for det, men det kan jo ta litt tid før den saken kommer opp vil jeg tro, sier hun.

- Så vi vet ikke helt nå, vi er litt avventende, sier hun.

Helse Sør-Øst ønsker mandag ikke å kommentere saken utover at de nå vil vurdere hva de skal gjøre videre med saken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.