*Nettavisen* Nyheter.

- Ingen økt trussel

Foto: (EPA/ROBERT GHEMENT)

Det er ikke større fare for fugleinfluensa i Norge nå enn det var for fire dager siden, mener Veterinærinstituttet.

24.10.05 13:55

Mandag kom det meldinger om at flere døde alkekonger var funnet døde ved Kristiansand. Dessuten har fugleinfluensaviruset spredt seg til fugl i flere områder i Russland. Det er også registrert i Romania,Tyrkia og Hellas.

- Vi har fått melding om disse alkefuglene, men så langt har laboratoriet ennå ikke mottatt noen prøver, sier avdelingsdirektør for dyrehelse, Jorun Jarp i Veterinærinstituttet til TV 2 Nettavisen.

Når Veterinærinstituttet har mottatt prøvene fra Mattilsynet i Agder, vil det ta noen dager før resultatet er klart. Men instituttet mener det ikke er noen grunn til å være bekymret. Det er mye død fugl i Norge. Og de trenger ikke være døde av fugleinfluensa.

- Men det er naturlig at det er en økt fokus på villfugldødelighet og at vi vil få flere rapporter nå som følge av frykten for fugleinfluensa, sier Jarp.

Økt beredskap
Veterinærinstituttet har som følge av smittespredningen i Europa en økt overvåking av villfugl i Norge.

- Vi har både en passiv overvåking der vi mottar tips fra publikum og en aktiv der vi selv overvåker både fjærfebestanden og villfugl med prøvetaking. Vi har en målrettet overvåking, sier Jarp.

Instituttet er også i ferd med å videreutvikle beredskapsplanen for hvordan de skal undersøke prøver av død fugl eller sykt fjærkre.

- I dag når vi får høre om mistenkelige tilfeller, vurderer vi omfanget av fulgledøden. Slik det er i dag får vi videre prøver fra Mattilsynet hvis vi mener det er grunnlag for det, sier avdelingslederen.

Smitte i avføring
En kan smittes av fugleinfluensaviruset ved kontakt med syk fugl. Da er det mye virus i avføringen og i luftveiene.

- Med dagens situasjon er det å ha alminnelig god hygiene ved kontakt med fugl nødvendig. Vi har ennå ikke påvist fugleinfluensa i Norge, sier Jarp. Det er laget egne råd for hvordan folk skal forholde seg.

Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet har utviklet egne regler for hvordan folk som er i ofte kontakt med fugl, skal forholde seg. Det er dessuten innført en forskrift der man henstiller alle som har fjærfe i Norge, om å holde disse innendørs for å hindre villfuglsmitte.

Annonsebilag