*Nettavisen* Nyheter.

- Kan ikke skylde på oss

Foto: Larsen, Håkon Mosvold (SCANPIX)

Statssekretær mener skolebyråden i Oslo bommer totalt når han kritiserer regjeringen.

13.01.11 21:49

Onsdag morgen kom nyheten om at Oslo kommune måtte legge ned et gratis tilbud om norskopplæring for voksne innvandrere, og det midt i kurset fordi for mange hadde meldt seg på.

Men få timer senere snudde kommunen, og skolebyråd Torger Ødegaard grep inn og lovde å snu alle steiner for å finne en løsning for innvandrerne.

Ødegaard var imidlertid ikke nådig i sin kritikk av regjeringen, og mente det var deres ansvar.

Nå slår regjeringen tilbake, gjennom statssekretær Henriette Westhrin i Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet.

- Jeg reagerer på at de skylder på oss, sier Westhrin til Nettavisen.

- Regjeringen ønsker det ikke
Fra 1. september i fjor mistet innvandrere som kom til landet før 2005, retten til gratis norskopplæring.

Ødegaard sa at han ikke kunne skjønne hvorfor regjeringen ikke ønsket å videreføre denne ordningen.

- Hvorfor i all verden avvikler regjeringen denne ordningen med norskopplæring for innvandrere? Nå har jo påmeldingen i Oslo vist at det er behov for det. Men dette ønsker ikke regjeringen å videreføre, og det synes jeg er uheldig, sa Ødegaard.

Skolebyråden syntes det var svært urettferdig at Oslo kommune fikk skylda for at innvandrerne ikke får norskopplæring.

- Hvis de mener at integreringen i Oslo er viktig, så burde de fortsette med ordningen, sa han.

Les egen sak: Lover innvandrerne norskkurs

- Høyre som innførte det
Westhrin avviser all kritikk, og viser til at det faktisk var Høyre-statsråd Erna Solberg som innførte de nye reglene da hun var kommunalminister.

- Jeg har reagert på at Oslo kommune har ment at det er vårt ansvar at de måtte stanse kurset midt i året. Men den ordningen de har i dag, den ble jo laget av Erna Solberg. Det var jo når hun var kommunalminister at hun fremmet den saken i Stortinget, sier statssekretæren.

Westhrin mener Bondevik-regjeringen gjorde et bevisst valg da de innførte den såkalte femårsregelen.

- Det de gjorde da var å fremme forslag om ny norskopplæring for innvandrere som gir rett og plikt til 300 timer gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap for alle innvandrere som fikk opphold etter 1. september 2005, og den retten den gjelder i fem år. Det var et veldig aktivt valg fra Bondevik-regjeringen at det bare skulle gjelde i fem år, fordi de mente at når folk kom til Norge, skulle de raskt lære seg norsk, sier hun.

Det ble også innført en femårig overgangordning, hvor de innvandrerne som kom til Norge før 2005, også skulle få mulighet til å lære norsk i fem år.

- Høyre gjorde det aktive valget, og de fem årene var da utgått 1. september 2010. Og det har jo byråden i Oslo visst om hele tiden, helt siden 2005. Sånn at når de sommeren 2010 gikk ut og rekrutterte folk til norskkurs, så visste de at de ikke ville få penger fra Staten etter 1. september 2010, på grunn av den politiske beslutningen som ble gjort av den borgelige regjeringen, sier Westhrin.

Les også: - Skammelig
Les også: Oslo kutter norskkurs

- Budsjettsak for Oslo
Oslo kommune valgte å starte norskkurset som et ekstratiltak i fjor høst, men de regnet med at 900 ville melde seg på kurset.

I stedet var det 1900 som ønsket å lære seg norsk, og dermed ble det mye dyrere enn kommunen hadde sett for seg.

- Skolebyråden påpeker at den store påmeldingen nettopp viser at det er et stort behov for slike norskkurs?

- Det er jo virkelig slik at Oslo kommune har full mulighet til å fortsette med å drive norskopplæring til flere enn de som har rett og plikt etter de nye reglene. Det er jo en budsjettsak Oslo kommune absolutt må kunne gjøre en vurdering av når de vil, sier hun.

Westhrin opplyser også at innvandre som er arbeidssøkende kan få tilbud om norskkurs gjennom NAV.

- Også har vi i tilegg gående noen prosjekter vi kaller «Ny sjanse», hvor man går ut og finner kvinner som ikke er i arbeidslivet, der vi gir barna tilbud om gratis kjernetid i barnehage og mødrene tilbud om norskkurs, som er statlig finansiert, sier hun.

I tilegg har de som ikke har grunnskoleopplæring, rett til det, uavhengig av når de kom til landet.

- Men dere vil ikke vurdere ekstra tiltak, eller gjøre endring når det gjelder norskopplæring for innvandrere?

- Nei, en intensjon om at norsk skal læres tidlig, mener vi er riktig. Så det å oppheve regelen, å si at norskopplæring kan du vente med å ta, det mener vi ikke er god politikk, sier hun.

- Glad kurset fortsetter
Westhrin sier hun er glad for at skolebyråden har bestemt å videreføre norskkurset som ble startet i fjor høst.

- Jeg er veldig glad for at byråden nå vil videreføre kurset, fordi disse folkene her startet jo i høst med en lovnad om ett års norskkurs. Og det er viktig å stå inne for det, siden de har planlagt dette året med det utgangspunktet, sier hun.

Hun synes det er bra at Oslo kommune har vært så aktive i rekrutteringen til norskkurset.

- Jeg synes også det er bra at Oslo kommune har en diskusjon om hvordan de skal innrette norskopplæringen. Oslo har gjort mye bra på norskopplæring, sier Westhrin.

- Ekstremt forutsigbare
Statssekretæren mener de har vært «ekstremt forutsigbare» i denne saken.

- Veldig ofte blir det etterlyst at Staten må være forutsigbar i sin finansiering, og dette er en sak der Staten har vært ekstrem forutsigbar. For vi har nærmest telt ned disse fem årene for kommunene, og har sendt ut brev flere ganger i løpet av disse årene, sier Westhrin.

Hun påpeker at det var nettopp for å få flere til å lære norsk, og på den måte raskt integreres, at de nye reglene ble innført.

- Men hvis nå Høyre mener det ikke lenger skal være en femårsgrense på det, er det en debatt vi selvsagt ikke skal avvise. Men kommer du til Norge, skal du lære norsk, og da var det fem år som ble satt som en grense, sier hun.

Statssekretæren sier de nå skal evaluere ordningen.

- I 2010 hadde de første brukt opp femårsretten sin, så det vil være først nå vi vil se effekten av dette. Vi må evaluere hvorvidt den femårsgrensen har virket, se hvor mange som har gjennomført og ikke, og så må vi ta en generell diskusjon og se om vi skal fjerne kravet om at norsk skal læres tidlig, men da må det gjøres for alle gruppene, ikke bare for de som kom før 2005, sier Westhrin.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.