*Nettavisen* Nyheter.

- Kan stoppe all kriminalitet

Overvåking er svaret for å stoppe all kriminalitet, mener ekspert.

11.09.08 18:59

Klikk på bildet for å forstørre.

Professor ved Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i Oslo, Torleiv Ole Rognum, går torsdag ut i NRK og mener at overvåking av omsorgspersoner med skjulte kameraer kan hindre barnedrap.

Rognum viser til erfaring fra USA og England der barn har blitt reddet i siste sekund ved hjelp av skjult kameraovervåking av foreldre.

Har norsk eksempel
Arne Ingvald Dymbe, Førstestatsadvokat i Hedmark og Oppland, mener på sin side at det bør være hjemmel for å kunne overvåke pasienter ved norske sykehus. Bakgrunnen er at han nå er involvert i en sak der en 26 år gammel mor gjentatte ganger skal ha forsøkt å kvele sine to gutter på sykehus.

Ingen skal ha vært vitne til hendelsene, og Dymbe mener at legene kunne ha bevist overgrepet mot barna ved overvåking.

Personvernet ikke viktig nok
Rognum mener at hensynet til barnet må komme foran foreldrenes krav om personvern.

- Det kan være snakk om liv og død for et lite barn, sier Rognum til NRK.

- Kan stoppe all kriminalitet
Uttalelsene får styremedlem i personvernorganisasjonen Elektronisk Forpost Norge (EFN) Per Inge Østmoen til å se rødt.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Kontinuerlig sporbarhet av alle mennesker kan hindre alle former for kriminalitet. Det bør derfor vurderes om samtlige borgere skal få implantert en brikke under huden etter fødselen, slik at «relevante myndigheter» kan både spore i sanntid og gå tilbake til en database hvor den enkeltes bevegelser de siste 24 måneder er lagret, sier Østmoen til Nettavisen.

Overvåkingen et større problem
Østmoen er overbevist om at dette blir det endelige resultatet hvis folk ikke snart forstår at overvåking etter hvert blir en langt større trussel mot borgere og rettsstaten enn all kriminaliteten.

- Problemet ligger i selve det demokratiske system. I et demokrati lulles alle inn i troen på at menneskelig godhet og det politiske systemet er en permanent «vaksine» mot autoritære tendenser, overgrep og uforholdsmessig frihetsberøvelse fra myndighetenes side. I realiteten er det slik at du har de rettigheter du kjemper deg til, verken mer eller mindre. Alle rettigheter, det være seg økonomiske eller politiske, har blitt kjempet gjennom under hard motstand fra maktmennesker og grupper i samfunnet som har sett sine interesser truet av borgere som har krevd rettigheter. Ingen har noensinne «fått» rettigheter, mener Østmoen.

Det bør vurderes om samtlige borgere skal få implantert en brikke under huden etter fødselen

- Demokratiet skjuler overgrep
Østmoen mener at demokratiet skjuler tendenser som vi forakter fra regimer vi ikke liker å sammenligne oss med, som for eksempel Sovjetunionen der mediedekning og informasjon var styrt og fungert e på bestemte interessers premisser.

- I et demokrati er slike mekanismer bedre kamuflert, og maktutøvelsen er langt mindre gjennomgripende. Mange tror derfor feilaktig at demokratiet er et tryllemiddel som gir en evigvarende mekanisme mot myndigheters overgrep, advarer han.

Han mener at det nå er viktig at mange lærer av historien og forstår at rettigheter, rettssikkerhet og bevegelsesfrihet for lovlydige borgere ikke er gitt en gang for alle, men må kontinuerlig kjempes for.

Annonsebilag