*Nettavisen* Nyheter.

- Karlsvik er svært preget

Foto: TV 2

Advokaten til Atle Torbjørn Karlsvik, Dag Steinfeld, har kommet med følgende pressemelding i saken:

30.06.06 10:11

PRESSEMELDING:

Hele vårt rettssystem bygger på at ingen skal utsettes for en forhåndsdom; det dømmende standpunkt må ikke inntas på et prematurt grunnlag og tidspunkt.

Det er derfor med stor undring kontréadmiral Atle Torbjørn Karlsvik i dag også konstaterer at regjeringen beslutter å reise sivil avskjedssak før riksadvokatens innstilling i straffesaken når frem til og blir vurdert av Kongen i statsråd.

Når dagens vedtak i statsråd bygger på påstander som politiet har vært forelagt i den etterforskede sak, har regjeringen med dette i realiteten på forhånd tatt stilling til de underliggende påstander som også straffesaken har dreid seg om basert på en innstilling fra en sterkt forutinntatt forsvarsledelse med varierende motiv.

Dette er en svært problematisk og påfallende fremgangsmåte.

Kongen i Statsråd har i dag besluttet at det skal reises sivil avskjedssak mot Karlsvik. Vedtaket bygger på påståtte forhold av straffbar karakter som forsvarsledelsen mener å ha konstatert gjennom den granskning den igangsatte i umiddelbar tidsmessig nærhet til den tidligere forsvarsministerens avgang basert på et angivelig anonymt tips.

Parallelt med Forsvarets egen granskning anmodet også forsvarsledelsen politiet å vurdere å igangsette politietterforskning basert på den samme mistanke. Dette ble gjort. Under etterforskningen som nå er avsluttet besvarte Karlsvik alle de spørsmål han ble forelagt. Påtalemyndigheten lokalt har nå bekreftet at innstillingen er sendt videre til overordnet påtalemyndighet. I en sak av denne karakter er Kongen i statsråd den øverste påtalemyndighet som i tilfelle må avgjøre om straffesak med fradømmelse av stilling, skal reises.

I tillegg til den forhåndsfordømmende mediekampanje Forsvaret umiddelbart igangsatte åpent og anonymt, har Staten således initiert to prosesser basert på de samme forhold hvor alene Kongen i Statsråd kan vedta at sakene skal forelegges domstolene som på sin side har enerett til å avgjøre om det er grunnlag for avskjed enten dette skjer i en sivil avskjedssak eller i en straffesak.

En straffesak ville medføre at Karlsvik ble beskyttet av de rettsikkerhetsprinsipper som vår demokratiske strafferettspleie tilsier når den øverste påtalemyndighet (i dette tilfellet Kongen i Statsråd) mener at det foreligger bevis for straffbare misligheter.

Forsvarsledelsen har gjennom sin meget aggressive mediestrategi bidratt til spredning av de inkriminerende og forhåndsfordømmende påstander. I den grad nå også Kongen i statsråd mener Karlsvik har begått kriminelle handlinger, ville det naturlige være at saken ble forelagt våre domstoler som en straffesak i henhold til grunnlovens § 96 som fastslår at bare domstolene skal kunne ilegge noe menneske straff og fradømme den uavsettelige embetsmannen hans stilling p.g.a. påståtte handlinger av straffbar karakter.

Karlsvik og hans familie er nå selvsagt svært preget av den forhåndsfordømmende prosess de har vært utsatt for. På mange måter føler de at straffen er sonet uten at Karlsvik har fått anledning til å forsvare seg slik vår rettsstat en gang forutsatte. De ber nå om forståelse for at de ikke ønsker å møte pressen.

Eventuelle spørsmål kan stilles til undertegnede som kan treffes på telefonnr xx xx xx xx eller xxx xx xxx. Det vil ikke bli gitt intervju vedrørende sakens detaljer idet Karlsvik i motsetning til sin arbeidsgiver, Den norske stat, ønsker å forklare seg om disse ovenfor den eneste instans som har anledning til å ta stilling til avskjed eller ei; våre domstoler.

Bergen 30. juni 2006

WIKBORG, REIN & CO.

Dag Steinfeld

advokat (H)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.