Gå til sidens hovedinnhold

- Krekar uskyldig i anklagene

Riksadvokaten mener Krekar må betraktes som en uskyldig mann, og henlegger alle siktelsene mot ham. - Jeg er veldig glad, sier advokat Brynjar Meling til TV 2 Nettavisen.

Riksadvokat Tor-Axel Busch har henlagt terrorsiktelsen mot mulla Krekar etter bevisets stilling.

Krekar har under etterforskingen vært siktet for følgende forhold som i dag er henlagt: drapsforsøk, forbund om å begå legemsbeskadigelse eller drap, frihetsberøvelse, finansiering av terrorisme, oppfordring til iverksettelse av en straffbar handling eller forherligelse av en sådan samt overtredelse straffeloven § 135 a. Henleggelsesgrunnlaget er bevisets stilling, bortsett fra siktelsen for sistnevnte bestemmelse, som er henlagt som intet straffbart forhold.

- Jeg er veldig glad over avgjørelsen. Dette er noe jeg har hevdet hele tiden, og jeg kunne heller ikke se hvordan Riksadvokaten kunne havne på en annen avgjørelse, sier Krekars advokat Brynjar Meling til TV 2 Nettavisen.

- Hobbyarbeid
Han karakteriserer etterforskningen som amatørmessig:

- Jeg har lest i pressen at førstestatsadvokat Erling Grimstad har sagt at etterforskningen av Krekar har blitt billig fordi han har brukt mye av fritiden sin på denne saken. Dette er helt åpenbart, for etterforskningen bærer preg av å være et hobbyarbeid, sier Meling.

Økokrim leverte sin innstilling i saken til Riksadvokaten 27. februar i år. Etter planen skulle Riksadvokaten 2. juni fatte en beslutning om å henlegge Krekar-saken, ta ut påtale, eller beordre videre etterforskning. I stedet ba Riksadvokaten om utsettelse til i dag.

- Kreker er uskyldig
Riksadvokaten presiserer i sin pressemelding at Krekar i dag må anses som en uskyldig mann:

- Avgjørelsen om henleggelse innebærer at riksadvokaten ikke har funnet grunnlag for å tiltale Krekar for noe forhold, og at han derved har krav på – i en strafferettslig sammenheng – å bli bedømt som uskyldig i de anklager som har vært reist.

- Det som er synd med denne avgjørelsen er at vi ikke får prøvd saken for retten, og en gang for alle vist det totale omfang av manglende bevis mot mulla Krekar. Det spørsmålet vil vi nå ta i erstatningssaken som vil bli reist i løpet av kort tid, sier Meling.

Advokat Brynjar Meling er ikke fremmed for å reise et millionkrav mot Staten hvis han finner grunnlag for det.

Terror-siktelse
Krekar har vært etterforsket helt siden august 2002.

Siktelsene gjaldt forbrytelser som skal være begått i utlandet, men bruken av oppvigler-paragrafen gjelder også hans aktiviteter på internett fra Norge.

Kommunalminister Erna Solberg har tidligere gjort det klart at departementet vil starte arbeidet med å utvise mulla Krekar i juni, når USA overlater styret av Irak til det irakiske selvstyre.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger