*Nettavisen* Nyheter.

- Løgntest kan ikke forbys

SKIEN (TV 2 Nettavisen): Advokat John Chr. Elden støtter seg blant annet til Menneskerettighetskommisjonen (EMK) når han ber om at løgndetektortesten skal bli tillatt fremlagt i drapssaken mot Gamal Hosein.

23.09.03 16:01

Tirsdag ettermiddag diskuterte Agder lagmannsrett om løgndetektortest skal tillates fremlagt som bevis i saken.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Kjetil Mæland

Påtalemyndigheten mener at Høyesterett i sin kjennelse fra 1996 allerede har avgjort spørsmålet om bruk av løgndetektortest. H øyesterett begrunner avgjørelsen med personvernhensyn:

Presset til testing
Hvis man først åpner for denne type tester i norsk rett, vil tiltalte personer snart føle seg presset til å gjennomgå en løgndetektortest selv om de ikke ønsker dette.

- Vi mener at Eldens argumenter ikke fører til endring i den praksis som er fulgt i norske domstoler etter denne Høyesterettsavgjø relsen. Menneskerettighetskonvensjonen har vært påberopt i slike saker også tidligere, men kjæremålsutvalget har nektet å fremme anken, sier statsadvokat Paal Aartun til TV 2 Nettavisen.

Elden mener at artikkel 6 i Menneskerettighetskommisjonen (EMK) overprøver kjennelsen fra 1996.

- Norske kjennelser må vike
- Artikkel 6 sier at tiltalte har rett til å fremføre egne, selvstendige bevis for sin uskyld. Hvis norske kjennelser er i strid med EMK, må den norske kjennelsen vike, framholder Elden overfor TV 2 Nettavisen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Kjetil Mæland

Drapssaken mot Gamal Hosein har vært preget av få tekniske bevis. Det er ingen tekniske spor som knytter Hosein til drapet på sin drepte kone.

- Vi står overfor en sak uten konkrete tekniske bevis, men hvor påtalemyndigheten stort sett bygger sin sak på tiltaltes troverdighet. Da må det være lov for forsvaret å legge fram selvstendige bevis som styrker troverdigheten hans, sier advokat John Chr. Elden.

Agder lagmannsrett vil klokken 09.00 i morgen tidlig komme med en kjennelse på om testen kan fremlegges for retten eller ikke.

Senest i 2003 forkastet Høyesteretts kjæremålsutvalg en ankesak om bruk av løgndetektortest i forbindelse med en incestsak i Agder lagmannsrett. Denne saken er nå klaget inn for den Europeiske menneskerettighetskonvensjon. Og det kommer Elden også til å gjøre hvis han onsdag morgen ikke får klarsignal fra Agder lagmannsrett

Ville gått fri i USA
- Personvernhensyn påberoper forsvaret seg hele tiden, men det blir sjelden tatt hensyn til av retten. Når påtalemyndigheten for en gangs skyld påberoper seg personvernhensyn, er det merkelig at de gjør det i denne saken, sier Elden.

Han mener at personvern-problemet kan unngåes ved å innføre det amerikanske systemet. Her blir løgndetektortest brukt som utelukkelsesbevis: Altså hvis du består en løgndetektortest, blir det ikke reist tiltale.

Hvis du derimot ikke består den, fortsetter etterforskning og eventuell rettssak som vanlig. Altså hvis Gamal Hosein hadde møtt et amerikansk rettssystem, ville Hosein-saken blitt henlagt for lengst.

Brukte bevis tidligere
I tillegg til Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 6 lener Elden seg på en Høyesterettsavgjørelse fra 2002 når han argumenterer for bruk av løgndetektortest.

I denne saken ønsket påtalemyndigheten å bruke bevis innhentet ved telefonavlytting i Spania i forbindelse med en spritsmuglersak. Bevisene ville vært ulovlige hvis de hadde blitt innhentet i Norge, men siden avlyttingen hadde skjedd i Spania, tillot Høyesterett at materialet ble brukt.

I tillegg mente Høyesterett at bevis som ikke var direkte ulovlig, kunne føres som bevis.

- Vi mener at dette prinsippet om en mer fri bevisføring skal gjelde i denne saken. Bevis skal kunne brukes når det ikke er direkte ulovlig, sier Elden.

Tok test i Sverige
I tillegg mener han at den samme kjennelsen åpner for at selv om løgndetektortest skulle være ulovlig i Norge, kan denne likevel brukes hvis den er gjennomført i et land der slike tester er lov, på samme måte som telefonavlyttingen i Spania.

I Sverige ville løgndetektortesten blitt godkjent som bevis i retten. Elden mener derfor at siden Gamal og professor Sven Svebak reiste til Sverige for å gjennomføre testen, kan den brukes i Norge.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.