- Monarkiet dør med folkekirken

Foto: (Scanpix)

Hvis moderniseringen av statskirken fortsetter, vil kongehuset snart se sine siste dager, mener professor Bernt Oftestad.

01.02.06 16:27

I går leverte Gjønnes-utvalget sin innstilling til regjeringen. Et flertall i utvalget går inn for en folkekirke som er friere i forhold til statskirken enn den statskirken vi har i dag.

Forslaget går ut på at folkekirken skal hovedfinansieres av offentlige bevilgninger samt et mindre medlemsbidrag.

Diskuter saken i Veggavisen!

- Uklart fra utvalget
Kirkehistoriker og professor ved Menighetsfakultetet, Bernt Oftestad, mener at Gjønnes-utvalget er uklar på hvordan det vil bli med kongedømmet.

- Hvis man vil at den norske kirke skal være helt fri fra staten, så kan ikke kongemakten fortsette som medlem av Den norske kirke, mener Oftestad.

Kongen som muslim?
- Dersom religionsfriheten skal komme til sin fulle rett i Norge, må kongen være muslim, hinduist, buddhist og ha alle andre trossyn på samme tid, sier professoren til TV 2 Nettavisen.

Kongemakten skapte statskirken, og Kongen er per i dag kirkens konstitusjonelle overhode. Derfor er ikke kirken formelt styrt av en sekulær stat, men av et statsoverhode som er forpliktet på den evangelisk-lutherske tro, og av statsoverhodets ministere.

- Hvordan man ser på kongemaktens stilling avgjør om man går inn for å beholde dagens statskirke eller om en går inn for en folkekirke. Dersom det skal være full religionsfrihet i Norge kan ikke kongen være medlem av kirken, mener Oftestad.

Gjønnes-utvalgets innstilling er nå sendt ut på en omfattende høring til et sted mellom 2.000 og 3.000 instanser. En stortingsmelding vil bli lagt frem høsten 2007, som vil avgjøre statskirkens fremtid.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.