*Nettavisen* Nyheter.

- Norge er en global pøbel

Foto: (Wikimedia Commons)

Full slakt av Oljefondet.

07.09.11 21:32

Statens pensjonfond - Utland, oftest omtalt som Oljefondet, er på dypt vann, mener forskere. I en ny rapport fra Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS), som offentliggjøres onsdag, får fondet hard kritikk.

Ifølge Fivas finansierer Oljefondet verdens verste damprosjekter.

Investert flere steder i verden
Tvangsflytting og tapte livsgrunnlag, tap av biologisk mangfold, klimagassutslipp fra reservoarer, og annen miljøskade er blant konsekvensene i flere utbygginger som omtales i rapporten.

Utbygging av Belo Monte-dammen i Amazonas vil føre til tvangsflytting av inntil 40.000 mennesker og klimagassutslipp som er fire ganger høyere enn et tilsvarende kraftverk som er basert på fossilt brensel. Her har Oljefondet investert over fem milliarder kroner i selskaper som Andritz, Iberdrola og Alstom.

I India har Pensjonsfondet investert i det indiske selskapet National Hydropower Corporation (NHPC) som er utbygger av Subansiri-dammen i nordøst India. Her vil dammen føre til oversvømmelser 47 kilometer oppstrøms i elven og påvirke 4.000 hektar skog.

- NHPC står bak en lang rekke damprosjekter med forferdelige miljø- og sosiale konsekvenser, sier koordinator for den indiske organisasjonen South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP) Himanshu Thakkar, ifølge FIVAS.

Ikke prioritert av etisk råd
Rapporten påpeker at disse selskapenes medvirkning til alvorlig miljøskade har tilsynelatende ikke vært prioritert i fondets etiske arbeid. Manglende åpenhet rundet fondets eierskapsutøvelse gjør det svært vanskelig i å ha innsyn i hva som prioriteres. «Det er skremmende at det er så lite innsyn i Pensjonsfondet når fondet forvaltes på vegne av det norske folk og deres verdier», mener Silje Kjørberg Hernes, som er rapportens forfatter.

- Oljefondets etiske arbeid må i større grad omfatte selskaper som medvirker til alvorlig miljøskade, inklusiv de som leverer materiell til ødeleggende damprosjekter. Oljefondet bør i mye større grad gjøre bruk av den såkalte observasjonslisten i påvente av en forbedret adferd, sier Kjørberg Hernes, som også er styreleder i FIVAS.

Den blir offentliggjort onsdag på et seminar, med deltagelse fra Finansdepartementet, Etikkrådet, Stortingets finanskomité og en rekke andre organisasjoner.

Under FN-standard
Statssekretær i Finansdepartementet Hilde Singsaas har følgende kommentar til NA24:

- Vi kommenterer ikke investeringer i enkeltselskaper, men generelt er medvirkning til grov miljøkriminalitet dekket av våre etiske retningslinjer, sier Singsaas.

For å overvåke hvilke selskaper Norge ikke bør være involvert i, ble Etikkrådet oppnevnt høsten 2004.

Dette rådet skal vurdere om investeringer i enkelte selskaper er i strid med fondets etiske retningslinjer. Finansdepartementet fatter beslutning om å utelukke selskaper fra fondets investeringsunivers basert på rådets tilrådning.

Verdens damkommisjon
Ifølge Klassekampen har flere av vanndamprosjektene ikke implementert standardene for bærekraftig praksis fra Verdens damkommisjon, som er utarbeidet av FN etter initiativ fra blant annet Norge.

På spørsmål om ikke Oljefondet utelukkende bær investere i damprosjekter som har implementert dette svarer Singsaas:

– Vi har valgt en overordnet tilnærming i det etiske regelverket, vi har ikke ment at det har vært hensiktsmessig å være mer detaljert i regelverket. Så må den konkrete vurderingen gjøres for hvert enkelt selskap, sier Singsaas til Klassekampen.

Ansvarlig Oljefond
Statssekretær Singsaas er alt i alt fornøyd med måten Oljefondet driver på.

- Jeg mener vi har god grunn til å være fornøyd med vårt arbeid med ansvarlig investeringspraksis, noe vi også har høstet internasjonal anerkjennelse for. Når det er sagt, er vi ikke ferdige med dette arbeidet, vi er snarere i startgropen. Dette er et område i rask utvikling som krever at vi følger med internasjonalt og er villige til å fornye oss også i tiden framover, sier hun til NA24.

Åpent Oljefond
Singsaas er uenig i påstandene om at Oljefondet er lukket for almenheten.

- Jeg er uenig i at pensjonsfondet ikke praktiserer åpenhet. Det anses tvert imot for å være et av verdens mest åpne fond. Åpenhet er et grunnleggende element i forvaltningen av SPU. Derfor publiserer vi alle utelukkelses- eller observasjonsbeslutninger, inkludert Etikkrådets anbefaling. NBIM er også åpne om sine prinsipper for og faktiske stemmegivning, sine satsningsområder og forventninger til selskaper innenfor utvalgte problemstillinger. De opplyser årlig om fondets eierandeler, inkludert stemmeandel, i samtlige selskaper i porteføljen. Vi har også jevnlig dialog med eksterne interessenter, frivillige organisasjoner og andre investorer om vårt arbeid med ansvarlig investeringspraksis, sier Singsaas.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.