*Nettavisen* Nyheter.

- Norske ungjenter har dårlig livskvalitet

Flere unge jenter enn gutter føler håpløshet og tristhet, lider av søvnmangel og har selvmordstanker, viser en ny norsk undersøkelse.

Alle elever på ungdomsskolen og første klasse på videregående i kommunene Volda og Ørsta deltok i undersøkelsen om livskvalitet og rusproblematikk. Til sammen svarte 963 unge jenter og gutter. Rapporten blir offentliggjort i forbindelse med forskningsdagene ved Høgskulen i Volda mandag.

Undersøkelsen viser at unge jenter har klart dårligere livskvalitet enn gutter. 27 prosent av jentene hadde det som i denne rapporten er definert som ”dårlig livskvalitet” mot bare 14 prosent av guttene.

- Alt er et slit
Flere spørsmål ble stilt som til sammen dekker et sammensatt uttrykk for livskvalitet. Spørsmålene var relatert til søvnproblemer, følelsen av at ”alt er et slit”, følelsen av å være ”ulykkelig, trist eller deprimert”, følelsen av håpløshet i forbindelse med fremtiden, følelsen av å være stiv eller spent og tanker om selvmord.

- Kjønnsforskjellene er store. Selvtilliten og følelsen av livskvalitet er betydelig lavere hos jentene enn hos guttene. En av årsakene kan være at det er et langt større press mot kropp og utseende hos jenter, både fra medier og reklamebransjen. Jentene blir plassert i en sårbar posisjon, sier ansvarlig for undersøkelsen, førstelektor ved Møreforskning, Lars Jørgen Vik, til TV 2 Nettavisen.

Tendensen viser at livskvaliteten går ned jo høyere opp i klassetrinnene man kommer.

Halvparten drikker
En tilsvarende undersøkelse gjennomført av 11.000 elever på landsbasis viser at 60 prosent av elevene i ungdomsskolealder jevnlig drikker alkohol. I Volda og Ørsta var resultatet 50 prosent. I tillegg svarte 5 prosent av elevene i Volda og Ørsta at de hadde prøvd hasj, mot 8 prosent på landsbasis. Når det gjelder bruk av andre narkotiske stoffer er svarprosenten under 2 prosent.

- Forskjellene mellom Ørsta og Volda og resten av landet er ikke store. Setter man tallene opp mot hverandre, er prosenttallene dermed representative for tendensene blant ungdom, sier Vik.

Som far så sønn
Til sammen innrømmer 9 prosent av elevene at de røyker daglig.

I tillegg viser undersøkelsen at bruk av alkohol og røykevaner blant elevene har klar sammenheng med vanene til foreldrene. 16 prosent av de elevene som har foreldre som røyker, røyker selv, mens kun 6 prosent av de som har ikke-røykende foreldre røyker.

- Det samme gjelder alkoholvanene. Det at en ungdom har en far eller mor som drikker en eller flere ganger i uka, dobler sannsynligheten for at ungdommen selv drikker. Det er et klart sammenheng mellom vanene til foreldrene og vanene som ungdommene legger til seg, sier Vik.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.