- Økokrim skyter i blinde

Foto: Morten Holm (Scanpix)

En hemmelig kjennelse fra Borgarting lagmannsrett feller en knusende dom over Økokrims arbeid i Krekar-saken. Retten mener politiet «skyter i blinde».

08.01.04 21:16

Etter at mulla Krekar vant saken i Oslo tingrett fredag 3. januar, gikk assisterende Økokrim-sjef Erling Grimstad hardt ut i media.

- Av hensyn til vitners liv og helse, samt av etterforskningsmessige hensyn, valgte vi ikke å legge fram alt materiale i Oslo tingrett. Det vil vi gjøre når saken blir behandlet i lagmannsretten, sa Erling Grimstad etter at Økokrim ikke fikk medhold i varetektsfengsling av mulla Krekar i Oslo tingrett.

Fem hemmelige kjennelser
TV 2 Nettavisen kunne tidligere torsdag avsløre at Grimstad blant annet viser til to hemmelige kjennelser der Økokrim fikk medhold.

- Retten har to ganger tidligere (i hemmelige kjennelser, red.anm.) konkludert med at det er skjellig grunn til mistanke. Vi har i stor grad avslørt alle de faktiske forhold rundt disse sakene, sier Grimstad.

Men etter det TV 2 Nyhetene kjenner til, finnes det i alt fem hemmelige kjennelser i denne saken. De tre andre kjennelsene går i favør av Krekar.

«Skudd i blinde»
TV 2 Nettavisen er blitt kjent med innholdet i de hemmelige kjennelsene Grimstad viser til, gjennom flere kilder i påtalemyndigheten og domstolene.

De to kjennelsene er fra 4. november og 22. desember i fjor. I det første rettsmøtet den 4. november ba Økokrim om å få utstedt en pågripelsesbeslutning, få tillatelse til beslag, samt få avlyttet telefonene til mulla Krekar og enkelte i hans familie.

Tingretten ga politiet medhold i en pågripelsesbeslutning, men avviste ønske om avlytting og kommunikasjonskontroll.

Knusende
Dette påkjærte Økokrim til Borgarting lagmannsrett - hvor kjennelsen den 14. november i fjor var knusende.

Retten skriver følgende:

"De forhold siktelsens post I og II omfatter, er begått for mer enn 16 måneder siden, og mistanken om de øvrige straffbare forhold er etter lagmannsrettens mening så lite konkrete at den omfattende kommunikasjonskontroll det er lagt opp til, virker mer som "skudd i blinde" i håp om å finne noe inkriminerende, enn basert på konkrete mistanker. I tillegg vil lagmannsretten bemerke at det bør kreves mer når det gjelder telefoner mv. som eies av andre enn siktede når det gjelder sannsynligheten for å finne noe."

Lagmannsretten konkluderte etter dette med at kjæremålet ble forkastet.

Den andre kjennelsen Erling Grimstad henviste til etter rettsmøtet fredag, var hemmelighold av etterforskningen. Her ønsket Økokrim å få forlenget hemmeligholdet med åtte uker - men ble kun innvilget fire av retten.

Meling reagerer
I tillegg foreligger det ytterligere tre hemmelige kjennelser. Forskjellen er at disse går i favør av Krekar. TV 2 Nyhetene kjenner innholdet i en av disse, og også her rettes uvanlig sterk kritikk mot Økokrim.

I tillegg til disse tre hittil hemmeligholdte kjennelsene, går også fire offentlige kjennelser i Krekars favør.

- Jeg reagerer veldig sterkt på at Økokrim bruker disse to kjennelsene når det viser seg at det foreligger til sammen sju andre kjennelser som ikke gir Økokrim medhold, sier Brynjar Meling til TV 2 Nyhetene.

- I forhold til at Grimstad brukte disse for å underbygge skjellig grunn til mistanke, vil vi selvsagt bruke de andre for å vise at retten ikke har funnet skjellig grunn til mistanke, sier Meling.

- Og det er grunn til å påpeke at de gangene retten har funnet skjellig grunn til mistanke har ikke forsvarer hatt mulighet til å motgå dette, sier Meling til TV 2 Nyhetene.

Står på sitt
Erling Grimstad ønsker ikke å kommentere TV 2 Nettavisens nye opplysninger, men han understreker at han fastholder det han sa i tingretten.

- Det foreligger to hemmelige kjennelser der retten har konkludert med at det er skjellig grunn til mistanke mot Krekar. Utover det ønsker ikke Økokrim å kommentere innholdet i den nye siktelsen, sier Grimstad.

Han understreker at Økokrim ikke vil kommentere detaljer i saken i media.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.