*Nettavisen* Nyheter.

- Penger først rammer pasientene

Foto: (Scanpix)

Helseforetakene prioriterer penger fremfor fag når beslutninger om sykehusene skal fattes. Nå roper Lægeforeningen varsko.

- Vi er bekymret fordi vi får mange tilbakemeldinger fra kolleger i helsetjenester om at for ofte, når man må veie hensyn til faglighet opp mot andre hensyn, så blir ikke fagligheten i tilstrekkelig grad ivaretatt, sier president Hans Kristian Bakke i Den norske lægeforening til TV 2 Nettavisen.

Dette rammer både pasientene og de ansatte ved spesialisthelsetjenesten- sykehusene.

Lægeforeningen uttrykker sine bekymringer i den omfattende rapporten Rom for faglighet – til pasientens beste, som ble offentliggjort onsdag.

Ikke hørt
Bakke sier det er nok av eksempler der fagmiljøene ikke har blitt hørt og dermed pasientenes interesser ikke godt nok ivaretatt.

- For eksempel når en spesialistavdeling flyttes fra ett sykehus til annet, uten at det blir tatt konsekvensene av det. Romkapasitet på det nye sykehuset kan være for liten, eller pasientene på det gamle sykehus plutselig ikke blir tatt vare på, fordi fagpersonene er flyttet, sier Bakke.

Legeforeningen ønsker nå at ledere stiller flere fagkrav når beslutninger innfor spesialisthelsetjenesten skal fattes. Samtidig ønsker foreningen at deres egne medlemmer sørger for bedring av kvaliteten på helsetjenesten for deg og meg.

Tiltak
Lægeforeningen tenker seg tre hovedtiltak som skal sikre bedre forhold både for lege og pasient.

- Det handler om møte pasienter på en tryggere og sikrere måte. Pasientene har krav på å få tid med legen på sykehus i et rom som egner seg for samtale. Det er ikke alle som liker å stille alle spørsmål i korridoren, sier Bakke.

Lægeforeningen vil også satse på et bedre samarbeid mellom primærhelsetjensten (fastlegene) og spesialisthelsetjenesten (sykehusene). Dessuten vil foreningen få sikret at den medisinske kompetansen beholde og utvikles gjennom en økt budsjettandel til forskning og utdanning. I dag er det satt av 5 prosent av budsjettet til dette.

Lægeforeningen foreslår også et nasjonalt varslingssystem som skal bedre sikkerheten for pasientene.

Varsling
Det konfidensielle varslingssystemet er allerede godt kjent internasjonalt, blant annet i Danmark. Et løfte om konfidensialitet, men ikke anonymitet og ansvarsfrihet, sikrer at helsepersonell varsler om flere feilbehandlinger og små forhold på sykehusene som kan ha dramatiske konsekvenser for pasientene.

- Ved sykehusinnleggelse i utlandet skjer utilsiktede hendelser ved cirka 10 prosent av tilfellene. Det utgjør 70.000 pasienter i Norge per år. De fleste tilfeller kan unngås ved at de blir oppdaget og håndtert, sier Bakke.

Lægeforeningen ønsker et varslingssystem som kommer ved siden av dagens ordning med Helstilsyn. Foreningen inviterer nå pasientenes interessegrupper og helsemyndighetene med på et samarbeid for å sikre pasientene på en bedre måte.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.