- Primitive beskyldninger

Foto: Aas, Erlend (SCANPIX)

- Beskyldningene om at jeg går inn for sosial dumping av polakker og vil ta ledighetstrygden fra folk er primitive!

01.04.09 09:36

Det sier Per Olaf Lundteigen. I en samtale med Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) tar Senterpartiets frittalende stortingsrepresentant nå kraftig til motmæle mot den massive kritikken han har fått de siste dagene.

Det har blåst nordavind fra alle kanter etter at han mandag tok til orde for at Norge må stramme inn reglene for dagpenger til arbeidsløse polakker, litauere, rumenere og andre arbeidstakere fra de «nye» EU-landene i Øst-Europa. Lundteigen er forundret over styrken i de politiske stormkastene.

– Det jeg har gjort er jo å reise det spørsmålet enhver ansvarlig politisk ledelse nå bør tenke grundig gjennom, nemlig om det er rimelig at utenlandske arbeidstakere bare trenger å ha jobbet her i landet i seks måneder før de får fulle trygderettigheter, sier han.

Nye regler 1. mai

Lundteigen viser til at noe av bakgrunnen for å reise dette spørsmålet nå er at overgangsreglene i EØS-avtalen utløper 1. mai. Siden EU-utvidelsen i 2004 har disse reglene fastsatt at arbeidstakere fra de nye sentral- og østeuropeiske medlemslandene må ha jobbet her i landet i minst ett år for å ha rett til ledighetstrygd. Når reglene oppheves, holder det med seks måneder. Det mener Lundteigen er for kort tid.

– Jeg minner om at man både i Tyskland og Østerrike vil forlenge overgangsreglene til 2011. Hvorfor skulle ikke da også vi kunne diskutere det, spør han.

– Men er det en forlengelse av overgangsreglene for østeuropeere eller en generell innstramming for arbeidstakere fra alle EU-land du er ute etter, slik at prinsippet om ikke-diskriminering i EØS-avtalen ikke brytes?

– Det har jeg ikke tatt endelig stilling til. Først og fremst trenger vi en seriøs debatt. Men det er i alle fall på det rene at en klausul i EØS-avtalen åpner for en forlengelse av overgangsreglene ved «alvorlig ubalanse i arbeidsmarkedet», som det heter. Det er nettopp der jeg mener vi står nå, sier Lundteigen.

Frykter snøballeffekt

Han viser til at samfunnsstrukturen i de baltiske landene allerede er i dyp krise, med dramatisk økning i arbeidsløsheten og kraftig reduksjon i lønns- og arbeidsvilkår. Det kan øke presset på det norske trygdesystemet hvis vi ikke ta visse forholdsregler, mener han.

– Mange vil beskylde deg for å være ute etter hele EØS-avtalen?

– Den er en husmannsavtale. Det står jeg fast på. Men det er ikke den jeg er ute etter. Nå trenger vi en diskusjon uavhengig av EØS-avtalen, bedyrer den profilerte EU-motstanderen.

Han mener vi står overfor en snøballeffekt, som reiser noen krevende spørsmål i forhold til de kravene vi med rimelighet bør kunne stille for at folk skal få norske trygderettigheter.

– Det er jo nettopp av hensyn til alle som har krav på norske ytelser at vi må sørge for å opprettholde et bærekraftig trygdesystem. Den debatten må vi tørre å ta, sier Per Olaf Lundteigen. (ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.