*Nettavisen* Nyheter.

- Schumann er ingen villmann

Foto: (Scanpix)

- Man har presentert Schumann som en villmann fra de indre Finnskoger, sier advokat Morten Furuholmen, og ba om full frifinnelse for Kjell Alrich Schumann.

09.01.06 15:50

STAVANGER (TV 2 NETTAVISEN): Schumanns brukte mandagen på å bryte ned bevisene mot Kjell Alrich Schumann, og sa i retten at det ikke finnes bevis til å dømme ham.

- Ta dere vel i akt hvordan påtalemyndigheten helt propagandamessig har styrt denne etterforskningen. Man har presentert Schumann som en villmann fra de indre Finnskoger. De gjør dette for å skape et bilde for allmennheten om at man er sikre på at Schumann var med på ranet.

- Allerede en uke før ranet finner sted har politiet i Stavanger en oppfatning om at Schumann er en part i et forestående prosjekt. De blir overbevist om det når ranet finner sted, sa Furuholmen under sin prosedyre mandag.

Furuholmen brukte lang tid på å poengtere at det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden i saken.

- Kan dere være helt sikre på at det er reinspikka løgn og diktning? Hvis man ikke fullt ut kan utelukke det Schumann forklarer, så skal man legge det til grunn.

- Thendrup erstattet Schumann
Furuholmen mener det er åpenbart at Alrich Schumann trakk seg fra ranet, og at erstatteren var ingen andre enn Johnny Thendrup.

Han mener det er påtalemyndigheten, og ikke Schumann, som tilpasser forklaringen til bevisene. Forsvareren sa at påtalemyndigheten vil plassere Schumann i flere roller i Nokas-ranet som ikke passer sammen

- Etter min oppfatning har påtalemyndigheten foretatt en konstruert tilnærming til denne saken når det gjelder flere personer i denne saken. Den som har hatt en konstruert tilnærming er ikke Schumann, men påtalemyndigheten.

Forsvareren mener at kronvitne mot Schumann, som politiet mener Schumann erkjente ranet overfor, har blitt manipulert til å avgi en forklaring som han i Stavanger tingrett gikk noe tilbake på.

- Vi har et spekulasjon fra NN (kronvitne mot Schumann) sin side som bygger på uriktig faktum, og han har vært undergitt en avhørssituasjon som er kritikkverdig, sa Furuholmen.

Var med på forberedelsene
Schumann har i Stavanger tingrett ikke lagt skjul på at han er en kriminell. Schumann har sagt at han var med på forberedelsene til ranet, men trakk seg i dagene før ranet. Ransdagen var han, ifølge ham selv, i en leilighet i Oslo.

I retten poengterte Furuholmen at Schumanns manglende vilje til å avgi forklaring for politiet, ikke skal komme påtalemyndigheten til gode.

- Det hadde ikke holdt for Schumann at han satte seg ned og fortalte om sine bevegelser i Oslo. Han hadde bodd i Stavanger, og hadde masse opplysninger om Toska og Stavanger-ranet. Han måtte ha gått inn i en angiverrolle lenge før Toska selv hadde forklart seg, sa Furuholmen.

Forsvareren sa at domstolen må være svært kritisk til det «huset» som påtalemyndigheten har laget, fordi det vil ruve i det rettslige landskapene i årene som kommer, og bli utsatt for mye etterprøving.

- Dette er ikke et spørsmål om man tror på den tilitalte eller ikke, men et spørsmål om man ikke kan utelukke det han sier, sa Furuholmen.

Kontrollspørsmål
I retten stilte han noen kontrollspørsmål som retten må være helt sikker på for at Kjell Alrich Schumann kan dømmes:

- Kan retten utelukke at Kjell Schumann har trukket seg fra Toskas ransplan?

- Kan dere utelukke at Schumann var av den oppfatning at han var spanet før ranet?

- Kan dere utelukke at Schumann krevde at bilene han fraktet til Stavanger ikke skulle brukes i ranet?

- Kan dere utelukke at Schuman forlot Stavanger 26. mars og oppholdt seg i Oslo før ranet?

Schumanns «skumringslandskapet»
Furuholmen sa også at den tiltalte har et krav om å bli vurdert på hans egne premisser. Han trakk fram at Schumann har vært gjenstand for mye fokus siden ranet, og at det neppe finnes noen som ikke har gjort seg opp et bilde av Schumann.

- Man skal som dommer tørre å bevege seg inn i det skumringslandskapet som tiltalte befinner seg i, sa Furuholmen. Han mener at for å forstå de vurderinger som Kjell Alrich Schumann har gjort i forbindelse med denne saken, så må man forstå utgangspunktet for Schumann og det «skumringslandskapet» som han lever i.

Morten Furuholmen sa at det var hans vurdering at Schumann ikke skulle avgi forklaring til politiet. Først og fremst fordi Schumann ble ilagt isolasjon og svært dårlige varetektsvilkår i alle de 18 månedene fra han ble tatt, til rettssaken startet.

Nektet forklaring
- Det er interessant å merke seg at torturkommisjonen ga politiet sterk kritikk for de forhold som var i Ringerike fengsel. Celle nummer 205, som Schumann satt, var så dårlig at den ikke engang ble vist til torturkommisjonen. Fasilitetene var så dårlige at de ikke fikk se den, sa Furuholmen.

TV 2 Nettavisen har tidligere omtalt kritikken fra Den europeiske anti-torturkommisjonen CPT. CPT mener at de tiltalte i Nokas-saken har blitt behandlet på en måte som kan sammenlignes med tortur. Les egen sak her.

Han sa at under disse forholdene, og med den kunnskapen som Schumann hadde om ranet, så var det ikke fornuftig å anbefale klienten å forklare seg.

- Thendrup erstattet Schumann
Furuholmen gikk mandag gjennom Schumanns forklaring om at han trakk seg fra ranet. Forsvareren gikk gjennom Schumanns kontakt med bilene som var planlagt brukt i ranet, og hvordan han i tiden før ranet ba Toska om å kjøre disse bilene tilbake til Oslo igjen.

- Hvorfor ber ikke Toska Schumann skaffe nye biler? Hvorfor henvender han seg istedenfor til Ridvan Halimi og ber ham skaffe nye biler hvis Schumann ikke har trukket seg, spurte Furuholmen.

- Toska har selv sagt at en person trakk seg tre uker før ranet. Det stemmer ganske godt med det Schumann har forklart. Her er det et massivt bevisbilde . Den personen som Johnny Thendrup erstatter to til tre uker før ranet, det er Schumann.

Klikk på bildet for å forstørre.

Etter dette har Schumann, etter egen forklaring, igjen meldt seg for Toska og bedt om å få bli med på ranet. Men fordi Schumann krasjet i en stjålet Mercedes i Stavanger dager før ranet, flyktet han byen og var istedenfor i Oslo ransdagen.

Ransdømte Sven-Eirik Utsi har i retten bekreftet dette.

- Det blir alt for enkelt å latterliggjøre Sven-Eirik Utsi og hans forklaring og avvise hans forklaring på bakgrunn av hans tidligere vandel. Hans forklaring må bli sett i en sammenheng, sa Furuholmen og viste til to andre forklaringer som tydet på at Schumann kunne ha vært i Oslo ransdagen.

Furuholmen påpekte også at Utsi tidligere hadde sittet varetektsfengslet i forbindelse med en sak som også involverte Schumann, og at Utsi fryktet å bli varetektsfengslet i Nokas-saken. Derfor ville han heller ikke gi Schumann alibi.

- Utsi fryktet at en knytning mellom ham og Schumann ville føre til ny varetekt, sa Furuholmen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag