Gå til sidens hovedinnhold

- Strenge krav til hundeavliving

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold ville onsdag ikke kommentere de konkrete tilfellene av avliving av hunder i Kosovo. Hun viste til at det er nedsatt en granskingskommisjon.

I Stortingets spørretime ville Arbeiderpartiets leder av forsvarskomiteen, Marit Nybakk, vite hva statsråden gjør for at retningslinjene i utlandet blir overholdt.

Forsvarsministeren sa at norske soldater i Kosovo er underlagt strenge regler når de er ute på oppdrag for å avlive løshunder. Retningslinjene er utarbeidet i samsvar med norsk dyrevernlov.

Uakseptabelt

Krohn Devold viste til at Forsvaret selv har nedsatt en granskingskommisjon og at hun foreløpig ikke kunne kommentere avisoppslagene.

- Men på generelt grunnlag vil jeg likevel klart understreke at det er uakseptabelt om norsk militært personell har vært involvert i ureglementert avliving av løshunder i Kosovo, sa forsvarsministeren.

Nybakk var fornøyd med at hendelsene skal granskes, ikke minst for å få vite hva det er som eventuelt ikke virket etter hensikten: Oppdraget i seg selv, treningen eller befalet.

- Kanskje er det slik at det vokser fram en spesiell machokultur blant soldatene. Jeg vil be om at alle disse elementene blir sett nærmere på, sa Nybakk.

Krohn Devold understreket at norske soldater på oppdrag ute skal kunne håndtere både stress under farlige situasjoner og venteperioder der det ikke skjer noe spesielt.

Forhåndsgodkjent

- De er trent hardt og skal klare dette uten at det blir utilbørlig oppførsel, sa forsvarsministeren.

Etter gjeldende regelverk skal bare personell som er forhåndsgodkjent for oppdrag kunne delta ved avliving av hunder, og det skal alltid være ansvarlig befal til stede når oppdraget utføres.

Det skal videre føres oversikt ved hver avdeling over hvor mange dyr som er avlivet, og det skal avgis ukentlige rapporter. Og retningslinjene er altså i tråd med norske dyrevernlov.

(NTB)

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene