- Tar ikke hensyn til pasientene

Foto: Stian Lysberg Solum/SCANPIX

Tillitsvalgte ved Oslo-sykehusene har mistet tilliten til ledelsen i Helse Sør-Øst.

21.09.11 08:16

Tillitsvalgte overleger på Oslo-sykehusene går i Aftenposten hardt ut mot Helse Sør-Øst og administrerende direktør Bente Mikkelsen. Ifølge de ansatte har ledelsen kun fokus på budsjettkontroll og ikke på kvalitet i pasientbehandlingen.

- Hovedfokus er nedbemanning og budsjettinnsparinger for enhver pris, uten å ta hensyn til behandlingskapasitet og kvalitet i pasientbehandlingen. Dette rammer først og fremst pasientene, sier Aasmund Bredeli til avisa. Han er foretakstillitsvalgt for overlegene i sykehuset.

I 2009 ble Rikshospitalet og Radiumhospitalet slått sammen med Ullevål universitetssykehus og Aker sykehus. Det fusjonerte sykehuset sliter med et stort overforbruk, og Helse Sør-Øst har krevd kutt i utgiftene. Oslo universitetssykehus skal i løpet av året kutte 339 nye stillinger.

De tillitsvalgte opplever situasjonen som så alvorlig at den må rapporteres til helseministeren og Stortinget.

Bente Mikkelsen selv viser til styrevedtak om at budsjettene må ned, skriver Aftenposten.

Kan ende opp med underskudd på en milliard

Oslo universitetssykehus rapporterte i august at sykehuset kan ende med et negativt økonomisk avvik i forhold til budsjettet på 600 millioner kroner. Det ble derfor varslet knallharde effektiviseringstiltak.

Årsakene er ifølge Helse Sør-Øst flere:

Oslo universitetssykehus hadde for høyt kostnadsnivå ved utgangen av 2010 og hadde dermed et stort underskudd også det året. Det har videre vært ekstraordinære kostnader knyttet til det ledelsen beskriver som «økonomisk tap på klinisk arbeidsflate».

Den viktigste årsaken er ifølge ledelsen likevel at man ikke har klart å redusere kostnadene i takt med den aktiviteten som er overført til Ahus og Vestre Viken.

Klinikkene har varslet en nedbemanning på 300 til 350 årsverk gjennom resten av 2011.

Helse Sør-Øst har gitt Oslo universitetssykehus lov til å styre etter et budsjett med underskudd på 400 millioner kroner i 2011. Når avviket er 600 millioner kroner, innebærer dette en risiko for et samlet underskudd på en milliard kroner. Dette må Oslo universitetssykehus i så fall ta opp som lån som senere må nedbetales med renter og avdrag.

- Det er et mål i seg selv å unngå en situasjon med sterkt økende gjeld og tilhørende kapitalkostnader. Jeg tror imidlertid ikke vi klarer å redusere kostnadene med 600 millioner i resten av 2011 og samtidig opprettholde en forsvarlig drift i 2011, sier Thoresen. Men vi må jobbe iherdig og klokt nå for å redusere dette så mye som mulig, og skaffe oss en bedre posisjon i årene fremover, uttalte Jan Eirik Thoresen, konstituert administrerende direktør, i en pressemelding om situasjonen 8. september.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.