- UNE forstår ikke sykdomsbildet for Nedas bror

RETTEN HEVET: Advokatene Terje Einarsen (til venstre) og Arild Humlen etter siste dag av Neda-saken i Oslo tingrett onsdag.

RETTEN HEVET: Advokatene Terje Einarsen (til venstre) og Arild Humlen etter siste dag av Neda-saken i Oslo tingrett onsdag. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Om 14 dager faller dom i Neda-saken. Familien klamrer seg til håpet om å få returnere til Norge.

10.09.14 21:56

OSLO (Nettavisen og NTB): Helsen til Nedas ett år yngre bror Nael ble det sentrale temaet i løpet av tre dager med forhandlinger i tvistesaken mellom den tvangsutsendte familien og staten ved UNE i Oslo tingrett denne uka. Om 14 dager faller dommen.

Den juridiske dragkampen handler om hvor tungt innvandringsregulerende hensyn skal veie i forhold til barns beste.

Familiens advokat Arild Humlen, som i tingretten hadde hjelp av advokat Terje Einarsen, hevder Utlendingsnemnda (UNE) ikke har forstått kompleksiteten og alvoret i sykdomsbildet for den tolv år gamle broren til Neda, og at dette er en av grunnene til at UNEs vedtak mot familien må oppheves.

Humlen har trukket inn både FNs barnekonvensjon og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon i sin argumentasjon.

- Milevidt unna

Statens advokat, Kirsten Borge Berger, hevdet i retten at guttens sykdom «ligger milevidt unna» det som skal fanges opp av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og FNs barnekonvensjon» og at vedtaket om ikke å gi familien opphold er riktig.

Onsdag avsluttet Oslo tingrett behandlingen av saken. I Irbid i Jordan sitter 13 år gamle Neda, hennes tre yngre søsken - Dima, Nael og Zoher, mor Rimah og far Said. Alle klamrer seg til håpet om å få vende tilbake til Norge. De bodde i nær ti år på asylmottak i Sandnes fram til tvangsreturen til Jordan i fjor. To av barna er født i Norge. Alle føler seg norske.

Les også: - Jeg skulle gjerne vært der og holdt rundt dem

- Hører ikke til her

- Jeg hører ikke til her, jeg er norsk, sa Neda selv da hun selv fikk ordet i retten via telefon fra Jordan.

- Jeg vil be dommeren ta hensyn, ikke til meg og min kone, men til barna våre, sa far Said Abdalla (40) på slutten av sitt vitnemål.

Familien har opplevd en tung tid etter returen. Irbid er sterkt preget av flyktningestrømmen fra Syria. Det er takket være innsamlede penger fra Norge at de har hatt mulighet til å leie en kjellerleilighet. Nedas far har ikke klart å skaffe seg jobb. Han forklarte at syriske flyktninger benyttes som billig arbeidskraft og gjør det vanskelig for jordanere som ham å få innpass. Barna sliter på skolen og med å finne fotfeste i et land med en annen kultur og et annet språk enn de er vant med.

FRA SANDNES TIL IRBID: Neda (13) fortalte i tingretten at hun holder seg inne når de ikke er på skolen. Her er hun sammen med søsteren Dima. Foto: Tine Poppe


Ble nektet opphold

Foreldrene oppga uriktig at de var palestinere fra Irak da de kom til Norge og søkte asyl i 2003, mens de faktisk kom fra Jordan. Derfor hadde ikke familien rett på opphold. Den lange botiden i Norge - der to av barna ble født - gjør at hensynet til barnas beste kommer inn som en selvstendig vurdering i saken.

På siste dag av tvistesaken gjentok advokat Humlen at UNE ikke forsto guttens sykdomssituasjon da de fikk tingrettens dom mot seg i fjor og deretter fattet et nytt utvisningsvedtak.

STATENS ADVOKAT: Advokat Kirsten Borge Berger (til venstre) hos Regjeringsadvokaten under Neda-rettssaken i Oslo tingrett. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)


Krevende diagnose

Det har vært familiens ønske at ikke detaljer rundt den eldste sønnens sykdom brettes ut i mediene. Samtidig er det slik at nettopp hans helse og prognoser for utvikling står sentralt.

I Nettavisens omtale av saken har vi valgt ikke å skrive hva slags diagnose gutten har, men vi har omtalt det som en diagnose som krever både medikamentell behandling og pedagogisk-psykologisk oppfølging. Gutten har som en del av dette bildet alvorlige språkforstyrrelser og store konsentrasjonsvansker.

- Han trenger aktiv oppfølging, sa Humlen i tingretten onsdag.

Selve diagnosen er det ingen som bestrider, heller ikke at familiens situasjon ble mer krevende etter tvangsreturen til Jordan. Spørsmålet er hvor mye mer krevende og om det er mulig å få et adekvat tilbud for gutten i Jordan.

Mor og far har vitnet om hvordan han i Irbid er satt ned to klassetrinn, hvordan han mobbes på skolen og hvordan han sliter med å følge undervisningen.

Lege vitnet

Familiens advokat Arild Humlen har - med støtte i lege og barnepsykiater Aina Basilier Vaage som sakkyndig vitne - sagt at gutten vil få skader for livet om han ikke får den rette medisinske oppfølgingen. Vaage har besøkt familien i Jordan og er tydelig på at en slik oppfølging får gutten ikke i Irbid i dag.

Statens og UNEs advokat i saken, Kirsten Borge Berger, mener familien har mulighet til å få de medisinene de trenger, om ikke i Irbid, så i hovedstaden Amman.

Lege foreskrev vitamintilskudd

Legemiddelet Nael fikk i Norge og som var en del av behandlingsopplegget for ham her, finnes også i Jordan. Moren og faren har i retten forklart seg om hvordan de kontaktet en spesialist i Irbid, men at han ikke ville skrive ut dette legemiddelet. Gutten gjennomgikk også en medisinsk utredning på et helsesenter i Amman, betalt med penger av norske støttespillere. Der var konklusjonen at han måtte ha dette legemiddelet som en del av behandlingen. Men med bostedsadresse i Irbid, trenger familien rekvisisjon fra lege der. Spesialisten i Irbid mener gutten ikke trenger denne medisinen, bare vitamintilskudd.

Advokat Humlen hevdet i sin prosedyre at UNE misbrukte sin myndighet da familien Ibrahim ble sendt tilbake til Jordan i juni i fjor, etter nesten ti år i Norge.

- Kjernen er om UNEs vurdering av Naels situasjon var forsvarlig. Saksøker mener UNEs konklusjon var uforsvarlig. Derfor vil de også mene at vurderingen var uforsvarlig, sa Berger.

Fikk saken i retur i fjor

Oslo tingrett slo i en dom fra november fast fast at Naels helsesituasjon ikke var utredet av UNE og erklærte dermed nemndas vedtak fra april - vedtaket som lå til grunn for tvangsutsendelsen - som ugyldig. UNE anket ikke dommen, men fattet i stedet et nytt utvisningsvedtak - etter å ha lagt til den vurderingen tingretten etterlyste.

Det var den samme nemndlederen som behandlet saken både før og etter tingrettens dom i november. Humlen mener UNE da de fikk saken tilbake skulle ha behandlet den i nemndmøte - med ny nemndleder og to medlemmer. Dessuten hevdet han at UNE - da de fikk saken tilbake - hadde opplysningene om at familien ikke hadde klart å skaffe nødvendig medisin eller et barnepsykiatrisk tilbud til sønnen og at premissene for det nye vedtaket dermed var annerledes enn første gang.

- Her slår utredningsplikten i forvaltningsloven inn. UNE kunne ha kontaktet Utenriksdepartementets landinfo og bedt om opplysninger, men det ble ikke gjort. Dette er viktig fordi det berører guttens prognoser, sa Humlen i retten.

I retten listet han opp punkt for punkt hvor han mener UNEs vedtak er i strid med regelverket. Blant annet har ikke UNE tydelig vektet spørsmålet om identitet opp mot barnas beste, mens helsesituasjonen til Nedas bror Nael ikke er trukket inn i vurderingen.

- Velferdsshopping

UNE avviser på sin side påstandene.

Familien søkte en bedre framtid for seg og sine barn da de kom til Norge. Men det var ikke konkrete trusler som hadde drevet dem på flukt, og de løy til utlendingsmyndighetene om hvor de kom fra.

Derfor oppfyller ikke familien kravene for å få opphold, mener UNE.

- Å lyve om sin identitet er et brudd på norsk lov. Med falsk identitet kan man drive velferdsshopping, sa Berger til retten.

Den virkelige identiteten ble avslørt da politiet fant familiens jordanske pass under en husransaking.

Advokat Humlen er enig i at det er alvorlig at asylsøkere forklarer seg uriktig, men mener dette må veies opp mot barnas livssituasjon og deres helsemessige forhold.

Siden det første avslaget i 2003 har familien begjært omgjøring av vedtaket seks ganger, men fått avslag hver gang, siste gang i 2013.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.