Gå til sidens hovedinnhold

- Verste siden krigen

Vi står overfor den verste nedturen siden 2. verdenskrig, ifølge SSB.

På en pressekonferanse i Oslo torsdag varslet SSB at konjunkturnedgangen internasjonalt blir sterkere enn ventet, og at en periode med fem års økonomisk vekst er over.

Tittelen som møtte journalistene var ikke til å ta helt feil av:

«På vei inn i den kraftigste konjunkturnedgangen internasjonalt siden 2. verdenskrig».

SSB tror at ledigheten vil øke til 120.000 personer i 2010. Det tilsvarer en arbeidsledighet på 4,6 prosent.

- Boligrente 4 prosent

Tallknuserne spår også at boligprisene vil falle med 20 prosent målt fra andre kvartal i år til bunnen nås ved årsskiftet 2009-10.

Men renta vil falle kraftig. SSB venter en boligrente på rundt 4 prosent i 2010.

For de som skulle være i tvil, snakker vi om en verdensomspennende finanskrise

Les også:Sjokkrente i Sverige

Les også:Høy rente? Bytt bank her

Ned første gang siden -88
Husholdningene i Norge reduserer sitt forbruk, særlig på områdene bilkjøp, møbler og reiser til utlandet.

For første siden 1988 vil vi få en nedgang i husholdningenes forbruk i år og neste år.

- For de som skulle være i tvil, snakker vi om en verdensomspennende finanskrise, sier SSB-økonom Torbjørn Eika.

Slik ser SSB for seg utviklingen i antall sysselsatte fra 2008 - 2011:

INDUSTRI: - 12.000

BYGG OG ANLEGG: - 25.000

PRIVAT TJENESTEYTING: +20.000

OFFENTLIG SEKTOR: +60.000

Arbeidsstyrken vil imidlertid øke med 80.000 personer i perioden, slik at ledigheten totalt sett øker.

Negative impulser

Eika forklarte at internasjonal økonomi er inne i en svært negativ spiral. Han viste til at USA har hatt negativ vekst - såkalt resesjon - i ett år allerede. Finanskrisen har ført til en mer restriktiv utlånspolitikk fra bankene.

- Veien til en dyp lavkonjunktur går nettopp gjennom begrensning i utlånene, sa Eika, og la til:

- Vi har helt sikkert ikke sett det verste ennå.

- Obama er bra

Men på den positive siden trakk Eika frem de mange krisepakkene som er lagt frem. Dette viser at regjeringene i de ulike land ikke er handlingslammet. Han sa også at med Barack Obama som ny president iu USA, kan man kanskje vente seg en enda mer offensiv offentlig pengebruk for å dempe krisevirkningene.

Det har vært en kraftig nedbremsing av veksten i Norge gjennom de første tre kvartalene i år. Fra 2. til 3. kvartal var det et klart fall i husholdningenes konsum, boliginvesteringer og investeringene i fastlandsbaserte næringer.

Nå ventes det at husholdningenes forbruk vil være negativt for 2008 og 2009. Det er første gang dette skjer siden begynnelsen av den forrige kraftige lavkonjunkturen i 1988.

Tabellen nedenfor viser SSBs prognoser for en del nøkkeltall for norsk og internasjonal økonomi.

2008

2009

2010

2011

BNP-vekst USA

1,5%

-1,1%

0,0%

2,0%

Norsk BNP-vekst

1,6%

0,2%

0,7%

2,2%

Konsum

1,6%

-1,0%

2,0%

3,3%

Arbeidsledighet

2,6%

3,7%

4,6%

4,6%

Lånerente

7,3%

5,4%

4,1%

4,7%

Prisstigning

3,9%

2,0%

1,7%

2,1%

Økende oljepris

Oljeprisen er viktig for norsk økonomi. SSB venter en oljepris på 45 dollar i første halvår 2009, økende til 80 dollar i 2011.

- Vi regner med at oljeprisen vil holde seg slik at de fleste petroleumsprosjekter vil være lønnsomme, sa Eika etter presentasjonen, da han ble spurt om ikke den lave oljeprisen kunne by på større utfordringer for norsk økonomi.

Myndighetene vil i sterk grad bidra til å dempe effektene av den internasjonale krisen, tror SSB.

- Vi forventer en økning i finanspolitikken på 15 milliarder kroner i 2009, og ytterligere 15 milliarder kroner i 2010, sa Eika.

- Normalisering

SSB regner med at situasjonen i markedene gradvis vil normalisere seg etter hvert som man finner løsninger på finanskrisen. Dette innebærer blant annet at bankene igjen begynner å låne ut penger, noe som gir fall i pengemarkedsrentene, som i sin tur fører til lavere boligrenter. SSB venter en pengemarkedsrente på 2,75 prosent første halvår 2010.

Den norske kronen har svekket seg betydelig etter at finanskrisen satte inn for fullt i høst. Nå venter tallknuserne i SSB at den gradvis vil styrke seg fra neste vår.

MER OM KRISEN PÅ VÅR ØKONOMISIDE

Reklame

Black Week: De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget