*Nettavisen* Nyheter.

- Veteranrapporten er trist lesning

RIKSREVISOR: – Dette er en meget trist rapport, sa riksrevisor Per-Kristian Foss da han torsdag la fram en undersøkelse av hvordan veteraner fra internasjonale operasjoner blir ivaretatt. Foto: Thomas Winje Øijord (NTB scanpix)

Veteraner fra internasjonale oppdrag får ikke den hjelpen de skal ha. - Ikke i tråd med Stortingets intensjoner, sier riksrevisor.

12.06.14 20:00

OSLO (NTB-Birgitte Iversen): Riksrevisjonen mener veteraner fra internasjonale oppdrag får dårlig og tilfeldig hjelp når de vender tilbake til Norge. Videre bryter Forsvaret i stor skala reglene for soldatenes hjemmetid mellom oppdrag.

- Dette er en meget trist rapport. Det er riktignok en liten gruppe dette gjelder, men dette er ikke i tråd med Stortingets intensjoner om at denne gruppen skal prioriteres, sa riksrevisor Per-Kristian Foss da han torsdag la fram en undersøkelse av hvordan veteraner fra internasjonale operasjoner blir ivaretatt.

Statssekretær Øystein Bø (H) i Forsvarsdepartementet sier regjeringen legger stor vekt på at veteraner får den anerkjennelsen de fortjener.

- Derfor vil regjeringen om kort tid lansere oppfølgingsplan for «I tjeneste for Norge» (2014– 2017) med fokus på økt kompetanse i sivil sektor, og samhandling mellom sektorene. Gjennom tiltakene i planen, legger vi stor vekt på Riksrevisjonens undersøkelser og funn, sier Bø.

Avhenger av bosted

Over hundre tusen norske kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner fra etterkrigstiden og fram til i dag. Blant annet har 22.000 deltatt i UNIFIL-styrken i Libanon og 8.000 i ISAF-styrken i Afghanistan.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at det ikke er etablert et system som sikrer at veteraner med psykiske helseplager får god nok oppfølging. Hjelpen avhenger i stor grad av hvor i landet man bor, ifølge rapporten.

Det er store forskjeller mellom landets distriktspsykiatriske sentre når det gjelder både ventetid og hvor stor andel som gis rett til prioritert helsehjelp.

- I vårt materiale er det personer som har måttet vente opp til to år på behandling. Da er det vanskelig med en god tilbakeføring, sier Foss.

Veteranene opplever også at de ofte møter et helsevesen med sviktende kunnskap og kompetanse om krigsskader. Undersøkelsen viser videre at NAVs oppfølging av veteraner som står utenfor arbeidslivet, har store svakheter.

Presser de ansatte

Et annet alvorlig funn er at Forsvaret i stort omfang bryter sine egne regler for hjemmetid mellom hvert oppdrag.

Forsvarets eget regelverk sier at de ansatte ikke skal være ute i mer enn tre måneder av gangen, og at de skal ha en hjemmetid på minst det dobbelte av dette. Kartleggingen viser at 44 prosent av oppdragene bryter med disse reglene. 65 prosent av oppdragene bryter med intensjonen om at hjemmetiden helst bør være fire til fem ganger så lang som oppdragets lengde.

- Vårt inntrykk er at hjemmetidsnormen ikke tas på alvor. Der kan noe av årsaken til senere problemer hos soldatene ligge, sier Foss.

Bø sier høy deltakelse i internasjonale operasjoner har vært en utfordring for en del spesielle kategorier personell.

- Forsvaret har iverksatt en rekke tiltak for å sikre god oppfølging av personellet som gjør internasjonal tjeneste på vegne av Norge. Forsvarsdepartementet vil følge opp dette videre, sier han.

- Verre enn fryktet

Generalsekretær Thor Lysenstøen i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner sier funnene i rapporten er langt verre enn antatt.

- Vi kjenner godt til at det er et stort press på enkelte grupper av ansatte for å dra ut, men at Forsvaret i så stor grad ikke følger sine egne regler, det er forstemmende, sier Lysenstøen til NTB.

Han sier det spesielt er fagmiljøene innen samband, etterretning og sanitet som opplever press for å dra ut hyppigere enn reglene tilsier.

- De føler også forpliktelse til å stille opp overfor sine kamerater der ute. Norge har i dag rett og slett ikke kapasitet nok i enkelte fagmiljøer til å dekke opp for alle de internasjonale oppdragene vi påtar oss, sier Lysenstøen.

Generalsekretæren påpeker at bruddene som avdekkes er alvorlige, fordi utallige undersøkelser har dokumentert en tett sammenheng mellom psykiske skader og for lite hjemmetid mellom oppdragene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag