- Vi må bli flinkere til å gjøre forskjell på folk

Helseminister Bent Høie legger frem stortingsmeldingen «Framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet».

Helseminister Bent Høie legger frem stortingsmeldingen «Framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet». Foto: Skjermdump fra video

Helsetjenestene skal tilpasses pasienten, ikke de forskjellige diagnosene, lover helseministeren.

07.05.15 10:19

Det kommer frem i stortingsmeldingen «Framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet» som helseminister Bent Høie legger frem på Helsekonferansen nå.

- Vi deler inn tjenestene våre. Etter diagnoser. Etter kroppsdeler. Alder. Det blir for mange biter. Det blir for lite helhet, sier helseministeren.

Tjenestene skal blant annet organiseres i flerfaglige team, som vil gi mer helhetlige tjenester i kommunene.

- Vi fjerner skillet mellom fysisk og psykisk helse, sier Høie.

Kommunene skal selv avgjøre hva slags kompetanse det er behov for i kommunen for å dekke behovet. Men kommunene vil bli pålagt blant annet å ha fysioterapeut og psykolog.

- Får ikke hjelpen de trenger

Barn og unge er et viktig prioriteringsområde i meldingen.

- Mange barn og unge med sammensatte behov får ikke hjelpen de trenger. Faller du mellom alle stoler som ung er det stor fare for at du faller utenfor både skole og arbeidsliv, sier helseministeren.

Tørre å gjøre forskjell

Høie sier i presentasjonen av stortingsmeldingen at ikke alle kan behandles på samme måten.

- Vi må bli flinkere til å gjøre forskjell på folk i helsetjenestene. Det som er viktig for noen er helt uviktig for andre. Vi må slutte å spørre pasienten hva som er galt med deg, og heller spørre hva er viktig for deg.

Fastleger mer spesialisert

Allerede onsdag ble litt av innholdet i meldingen røpet.

Fremtidens fastleger må bli spesialister på sitt fagfelt, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

I fremtiden må de som jobber selvstendig som fastleger være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering, skriver Dagens Medisin.

Sammensatt og komplisert

Høie viser til at behovene til kommunene og primærhelsetjenesten er sammensatte og kompliserte.

Les også: Sykepleiere i Oslo blir ansvarlige for sine egne pasienter

– Samtidig ser vi og at en del av de pasientene som har størst behov, også er de som ikke får god nok hjelp i dag. Da er det regjeringens syn at svaret på dette er å sikre kompetanse og status rundt det å jobbe i primærhelsetjenesten, og vi tar et tydelig grep på legesiden, sier han.

Les også: - Eldrebølgen blir ikke så omfattende

Legeforeningen er positiv

Når flere faggrupper skal inviteres til å samarbeide i kommunehelsetjenesten, blir fastlegens koordinerende rolle og den medisinskfaglige ledelsen i kommunene viktigere enn noen gang, mener Legeforeningen.

- Flerfaglighet og godt samarbeid i kommunene gir en bedre helsetjeneste. Det er imidlertid avgjørende at fastlegen har det medisinske hovedansvaret. Slik unngår vi at tjenesten stykkes opp og at det bygges siloer mellom faggruppene, noe helseministeren selv advarer mot, påpeker president Hege Gjessing i en pressemelding.

Helseministeren vil etablere team rundt pasienter som trenger bred faglig oppfølging. Legeforeningen støtter målet, men etterlyser hvordan denne samhandlingen skal fungere i praksis.

Ikke minst gjelder dette for oppfølgingen av syke eldre med flere diagnoser, pasienter med kroniske lidelser, psykisk utviklingshemning og pasienter med psykiske problemer og/eller rusavhengighet.

- Det må etableres tryggere og mer helhetlige pasientforløp for de med sammensatte behov. Dette krever at samhandlingen og informasjonsutvekslingen om pasientene bedres betraktelig, spesielt mellom de ulike tjenestenivåene i kommunen. Vi er spente på hvordan regjeringen skal sikre dette, sier Gjessing.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag