*Nettavisen* Nyheter.

-16.000 færre bønder om 20 år

Foto: Kerstin Joensson (AP)

Dersom dagens nedgang fortsetter, vil hver tredje bonde være borte i 2030 og det vil være igjen under 30.000 gårdsbruk, ifølge beregninger fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf).

27.05.10 06:42

Landbruksminister Lars Peder Brekk merker seg tallene, men vil ikke delta i diskusjon om hvor mange bønder Norge må ha for å oppfylle målene han og regjeringen vil stille til landbruket.

- Du får ikke meg til å sette en nedre smertegrense når det gjelder bondetallet. Det eneste vi vet er at landbruket vil endre seg også framover, og vi må ikke stille oss slik at vi ikke har rom for å ta i bruk ny teknologi, sier Brekk til Nationen.

Han mener det er en illusjon å tro at nedgangen kan stoppes, men han håper avviklingen kan bremses.

- Det nytter likevel ikke å isolere oss fra omverdenen og sette en glassklokke over dagens landbruk. Gårdsbrukene vil bli større i framtiden og vi vil se endringer mellom regioner, men endringene kan også føre med seg noe godt, sier Brekk.

Målet er å øke matproduksjonen minst i samme tempo som folketallsveksten, sier Brekk, og han vil ha diskusjon om selvforsyningsgraden bør økes. Selv mener han at en økning på 20 prosent i løpet av de neste 20 årene er et bra utgangspunkt. Klimakrise og askeskyer er gode argumenter for å øke selvforsyningsgraden, mener landbruksministeren. (©NTB)

Annonsebilag