1 av 3 sier at de har blitt utsatt for seksuell trakassering en eller flere ganger.

Det kommer frem i en ny landsrepresentativ undersøkelse blant personer over 18 år, gjennomført av YouGov på oppdrag av Nettavisen og Amedia. Undersøkelsen ble gjennomført blant 2019 personer.

Det betyr at over 1,3 millioner nordmenn over 18 år rapporterer å ha blitt utsatt for seksuell trakassering.

I tillegg til den representative undersøkelsen har 46 Amedia-aviser over hele landet fått inn rundt 8000 svar fra sine lesere, hvor de deler sine opplevelser.

Det er kvinner som opplever mest seksuell trakassering. Blant kvinnene var det 44 prosent som oppga at de aldri var utsatt for det, mens 75 prosent av mennene fortalte det samme.

- Rystende

- Omfanget av seksuell trakassering er rystende og urovekkende høyt. #Metoo-kampanjen har bidratt til økt søkelys på at seksuell trakassering eksisterer i alle bransjer, organisasjoner og partier. Vi har vært vitne til en historisk mobilisering som vi sjelden har sett maken til. Mange modige varslere har gjort ufattelig mye for dem som kommer etter, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til Nettavisen.

Les også: Raser mot NRKs #metoo-beskrivelser

- Seksuell trakassering er uakseptabelt og ulovlig. Både jeg og regjeringen vil ha fullt trykk på arbeidet mot seksuell trakassering, også når avisoverskriftene og medias oppmerksomhet stilner av. Seksuell trakassering rammer alle samfunnssektorer, derfor vil jeg også sørge for at alle relevante statsråder blir involvert i dette viktige arbeidet.

Saken fortsetter under.


BLOGG: Ikke misforstå - #metoo kan gjelde alle, over hele landet

Kvinner opplever det som mer alvorlig

Samtidig viser undersøkelsen at kvinner opplever at trakasseringen de utsettes for er mer alvorlig enn menn.

På en skala fra 1-6 sier 38 prosent av kvinnene at det de er utsatt for havner i skalaens to mest alvorlige kategorier. Blant menn er andelen 27 prosent.

Menn har en tendens til å omtale ting de er utsatt for som forholdsvis bagatellmessig, og det er mange historier om fulle, klåfingrede personer på byen og jobbsammenkomster. Men også historier der de er voldtatt, omtales av enkelte menn som noe som tilhører den nedre delen av skalaen.

Kvinner rapporterer dobbelt så ofte om hendelser i jobbsammenheng om menn i lederroller som kommer med seksuelle fremstøt, gjerne med påfølgende negative konsekvenser hvis de sier nei.

Det er verdt å merke seg at seksuell trakassering fra en overordnet, er et mye større problem blant personer over 40 år, enn hos yngre mennesker.

Omtrent 1 av 5 prosent mellom 18 og 39 år at det var av en person i en lederrolle, mens tallet er nær 40 prosent mellom 40 og 60.

Veldig liten forskjell mellom by og land

#Metoo-kampanjen har til en viss grad blitt fremstilt som et storby-mot-land-problem. Ifølge YouGovs undersøkelse er det ikke noen grunn til å hevde dette.

Det er ifølge undersøkelsen ingen signifikante forskjeller mellom landsdelene, og heller ikke mellom de som bor i store byer, middels store byer eller i landlige områder.

Lønnsnivå er avgjørende

Det er derimot ingen tvil om at personer med høy lønn, da gjerne i statusyrker, i mye mindre grad rapporterer at de har opplevd seksuell trakassering. De med lav lønn opplever i større grad problemer.

Ifølge undersøkelsen er det dobbelt så mange med lønn under 300.000 kroner i året som rapporterer at de har blitt utsatt for seksuell trakassering (41 prosent), enn de med lønn over 700.000 kroner (21 prosent).

Utfordrende å rapportere om trakassering

Undersøkelsen viser også at det for svært mange vil fremstå som utfordrende å rapportere til en leder om en skulle bli utsatt for seksuell trakassering.

Bare 40 prosent av kvinner sier at det ikke vil være vanskelig, mens 6 prosent oppgir at det ville være så vanskelig at en aldri ville sagt ifra. Undersøkelsen viser samtidig at det er de yngste som har størst kvaler med å si ifra, mens det blir lettere jo eldre man blir.

Mange gamle saker

I undersøkelsen er det ikke satt noen tidsbegrensning på når man har opplevd seksuell trakassering, men det er spurt om når det skjedde.

Ganske nøyaktig halvparten av dem som sier de har opplevd seksuell trakassering, forteller at det er mer enn 10 år siden. Det er spesielt de eldre som rapporterer om at det er lenge siden.

Har du opplevd seksuell trakassering/seksuelt misbruk? Her kan du få hjelp:
- Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
- Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte: 800 57 000
- Er det snakk om alvorlige ting, kan det være grunn til å ta kontakt med politiet: 02800 (sentralbord) eller 112 (nød)