Gå til sidens hovedinnhold

1100 horer i Oslo

For aller første gang er det klartlagt hvor mange prostituerte det er i Oslo. Tallene viser at det er omtrent 1100 prostituerte i løpet av ett år. Hele sju av ti er fra utlandet og den eldste er 64 år.

Undersøkelsen fra Fafo viser at i oktober i fjor arbeidet omtrent 600 kvinner fra mer enn 40 land som prostiterte i Oslo. Siden det er ganske mye gjennomtrekk blant de prostituerte, har forskerne fra Fafo funnet ut at det i løpet av ett år er totalt 1100 prostituerte i hovedstaden.

Kun en tredel av de prostituerte er av norsk opprinnelse. En tredel er av asiatisk opprinnelse, hovedsakelig fra Thailand. Den tredje største gruppa kommer fra Øst- og Sentral-Europa.

- Færrest på gata
Fafo undersøkte prostitusjon både på gata, på institutter og i leiligheter.

- Vi sjekket prostitusjonen fra leiligheter ved lese sexannonsene i avisene og så ringe telefonnumrene som stod oppgitt. Det viset seg at de fleste av de utenlandske prostituerte jobber i institutter og i leiligheter, fortalte Anette Brunovskis og Guri Tyldum fra Fafo på pressekonferansen mandag.

Store forskjeller
De prostituerte i Oslo er svært forskjellige. De norske prostituerte er eldst, den eldste er 64 år. Snittalderen på de norske prostituerte er 37 år, mens de prostituerte fra Øst-Europa er yngst, halvparten er under 23 år.

Reiser av egen vilje
Ingen av de utenalndske kvinnene har reist på egen hånd til Norge for å jobbe, de har enten blitt rekruttert eller fått hjelp.

Men myten om utenlandske prostiterte som holdes innesperret holder i mange tilfeller ikke. Kvinnene kontrolleres likevel på ulike måter, og mange er uten tvil utsatt for trusler og press. Det er vanlig at de må gi fra seg 25-50 prosent av fortjenesten til bakmenn. Det finnes eksempel på at opp til 90 prosent har gått til bakmennene, viser Faforapporten.

Mange bor i Norge
Undersøkelsen viser også at overraskende mange av kvinnene med utenlands bakgrunn som prostituerer seg, bor lovlig i Norge. Mange har begynt å selge sex først etter at de har bodd i landet en stund. Årsakene til at de begynner å prostituere seg er forskjellige, men økonomiske problemer, og da særlig akutte kriser fordi de mister jobben, går igjen. Mange av kvinnene har forsørgeransvar i hjemlandet.

Får ikke hjelp av politiet

Rapporten viser at det er vanskelig for kvinnene å komme ut av situasjonen. De som rømmer får faktisk oftere hjelp av kunder enn av politiet, selv om rapporten på ingen måte stiller norske menn som kjøper sex av kvinner i et godt lys.

Kommunalminister Erna Solberg vil at politiet i Norge skal bli flinkere til å håndtere utenlandsk prostitusjon i Norge.

Ny poltiinstruks
- Før helga fikk politiet instruks om at ofrene skal få bedre hjelp ved blant annet en «refleksjonsperiode» på minst 45 dager, sa Solberg på pressekonferansen.

Med «refleksjonsperiode» mener Solberg at utendingsmyndighetene skal stille i bero bortvisningssaker og utvisningssaker i minst 45 dager dersom det er grunn til å tro at personen er, eller har vært, utsatt for menneskehandel. I denne perioden vil man sikre at personen får informasjon, oppfølging og hjelp og anledning til å anmelde bakmennene.

I Fafo-rapporten kommer det fram at mange utenlandske kvinner har opplevd å bli sendt rett ut av landet når politiet har oppdaget deres virksomhet, selv om de har blitt utsatt for vold eller tyveri.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar