Fredag formiddag møtes styret i den allmennyttige stiftelsen Cultiva for å ta stilling til en søknad på 100 millioner kroner fra Sørlandske Kunstmuseeum (SKMU) til Kunstsilo-prosjektet.

Kunstsilo-prosjektet har skapt voldsomt engasjement. Kritikerne mener at 100 milioner til Kunstsilo, er å ta penger som skulle gått til barn og ungdom. De peker også på at Kunstsilo vil bli et pengesluk i mange år fremover, og spør hvem som tar regningen hvis byggingen blir dyrere og besøkstallene lavere.

- Ambisiøst, ikke umulig
Nå slår SKMU-direktør Reidar Fuglestad tilbake:

- Vi mener at 150.000 gjester er ambisiøst, men ikke umulig. Med høye kunstneriske ambisjoner i et spektakulært museum, er det gode muligheter for å lykkes, skriver han i et åpent brev til Cultiva-styret og politikere i Kristiansand.

Det tilsvarer omlag besøkstallene ved Munchmuseet i Oslo. Kritikerne mener at det er høyt, når man tar i betraktning at Oslo er en fem ganger større by, med vesentlig flere turister - og at Edvard Munch er en internasjonalt kjent kunstner.

Les mer: Notat om kunstsilo, kunstgaven, investering, finansering og drift

Stor gave, gigantisk prosjekt
Kunstsilo skal blant annet brukes til å huse en gave på foreløpig 1.050 kunstverk, verdsatt til 83 millioner kroner. Giveren - milliardæren Nicolai Tangen - har planer om å overføre ytterligere verk, slik at Tangen-samlingen vil bestå av 2.000 kunstverk til nesten 200 millioner kroner, ifølge notatet til SKMU-direktør Reidar Fuglestad.

Men også det offentlige må spytte inn. Investeringene er totalt estimert til 660 millioner kroner, eller 530 millioner kroner, eks. merverdiavgift.

I tillegg til direkte tilskudd må det offentlige trolig også garantere for et lån på 265 millioner kroner til stiftelsen Sørlandske Kunstmuseum.

Akkurat nok til å betale renter
Kritikerne frykter at den økonomiske driften blir et pengesluk.

Foreløpig budsjett baserer seg på 150.000 besøkende i året. Hvis målet blir nådd, er målet at de besøkende legger igjen 22 millioner kroner i året - en 9-dobling fra årets budsjett på 2,4 millioner kroner.

I tillegg ber man stat, fylke og kommune om å doble det årlige tilskuddet fra 19,4 til 38,8 millioner kroner.

Med dagens rentenivå holder det akkurat til å betjene gjelden - forutsatt at man får pengene man ber om fra det offentlige.

«Håndterbar risiko»
SKMU-direktør Reidar Fuglestad vedgår at dette er ambisiøst, men mener at prosjektet har et potensial for å vokse seg enda større.

- Hvis usikkerheten ligger i tallet på antall besøkende/billettsalg, kan vi se at den økonomiske usikkerheten gir begrenset fallhøyde. Får vi 120.000 besøkende i steet for 150.000, gir det på samme forutsetninger som foran, 2,4 millioner kroner i lavere omsetning. Det bør være en håndterbar risiko, skriver direktøren.