Han er også dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Aktor, statsadvokat Irlin Irgens, la ned påstand om fengsel i 4 år, hvorav 2 år og 10 måneder gjøres betinget med vilkår om ungdomsoppfølging i konfliktrådet og at han avstår fra rusmidler.

Retten har vurdert dette, men fant det ikke riktig å idømme en deldom på vilkår om ungdomsoppfølging og rusfrihet. Det begrunnes med at risikoen for at han vil bryte vilkårene, samt begå ny kriminalitet i prøveperioden er så stor at det må få betydning.

«En slik dom er derfor ikke hensiktsmessig og vil heller ikke vil være i hans interesse. Retten finner etter dette at hele straffen bør gjøres ubetinget, men slik at lengden på den samlede straffen gjøres kortere enn man ville gjort ved en deldom», heter det.

Tiltalte var akkurat fylt 16 år da voldtekten fant sted. Retten bemerker at det skal tas hensyn at lovbryteren var under 18 år på handlingstidspunktet.

I skjerpende retning legges det vekt på at han overfalt henne i parken, midt på natten og benyttet så mye vold som var nødvendig. For overfallsvoldtekten som 17-åringen er funnet skyldig i, har retten kommet til at straffen for en voksen person ville vært 6 år.

Retten kom til at en ubetinget fengselsstraff er absolutt påkrevet. Det avgjørende er at det dreier seg om en overfallsvoldtekt. Det settes i sammenheng med andre alvorlige voldslovbrudd han ble domfelt for i april i år.

17-åringen erkjente ikke straffskyld da han møtte i retten.

(©NTB)