Gå til sidens hovedinnhold

17-åring siktet for terror i over fire måneder - tiltales for mildere bestemmelse

- Vi ser fortsatt svært alvorlig på saken, sier statsadvokat Marit Bakkevig til Nettavisen. 17-åringen som ble tatt med en bombelignende gjenstand i Oslo risikerer 10 års fengsel.

OSLO (Nettavisen): I midten av april ble den russiske statsborgeren pågrepet i Oslo sentrum med det Politiets sikkerhetstjeneste (PST) betegner som en bombelignende gjenstand.

17-åringen har i over fire måneder vært siktet for terrorvirksomhet etter straffelovens paragraf 142, tredje ledd bokstav a, som har en strafferamme på 15 års fengsel.

- Svært alvorlig sak

17-åringen har hele tiden nektet straffskyld for å ha gjort noe straffbart.

Nettavisen omtalte forrige uke at PST ville innstille på tiltale mot den siktede tenåringen, men at de var usikker på hvilken lovanvendelse som skulle tas i bruk. Nettavisen er nå gjort kjent med at det er tatt ut tiltale etter straffelovens paragraf 191 b, som omhandler «oppbevaring av skytevåpen mv. i den hensikt å begå en grov straffbar handling».

Lovbestemmelsen har en øvre strafferamme på 10 års fengsel.

17-åringen ble pågrepet dagen etter at Stockholm ble rammet av terror, da en lastebil kjørte inn i en folkemengde i gågaten Drottninggata. Til sammen fem personer er bekreftet drept.

I tiltalen mot 17-åringen heter det:

«Lørdag 8. april 2017 ca. kl. 22.00 på Grønland i Oslo, oppbevarte han en eksplosiv enhet som han hadde fremstilt av en lightergassbeholder og en lighter, tapet sammen og emballert i en pose som også inneholdt splinter i form av biter av et nettinggjerde. Han hadde til hensikt å detonere enheten, noe som ville vært egnet til å volde fare for andres helse og som på grunn av den rådende trusselsituasjonen i samfunnet ville vært særlig samfunnsskadelig.»

- Vi ser fortsatt svært alvorlig på saken, selv om det ikke er tatt ut tiltale etter terrorbestemmelsen. Lovanvendelsen vi har tatt ut tiltale på er en straffeskjerpelse som har utspring fra terrorlovgivningen, sier statsadvokat Marit Bakkevig ved Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST).

17-åring lettet

Det er NAST som behandler sakene som blant annet etterforskes av Kripos og PST. Årsaken til at det ikke ble tatt ut tiltale etter terrorlovgivningen er veldig forenklet sagt at bomben ikke hadde stort nok skadepotensiale.

- For å ta ut tiltale etter terrorlovgivningen krever det at det eksplosive materialet var en fare i seg selv. Med den innretningen han (17-åringen) hadde krevde det at han fysisk tente fyr på den, eller tilførte en varmepåkjenning. Vi anså at materialet rett og slett ikke var farlig nok, men det er likevel en svært alvorlig forbrytelse og en detonasjon kunne ført til alvorlig frykt i befolkningen. Strafferammen er også på ti år, noe som er høyt, forklarer Bakkevig.

En rettssak er allerede forhåndsberammet i Oslo tingrett fra 2. - 13. oktober.

- Min klient er veldig lettet over at tiltalen ikke omhandler terrorvirksomhet, men når det er sagt er det fortsatt en alvorlig tiltalebeslutning som han tar sterk avstand fra, sier tenåringens forsvarer Javeed Shah til Nettavisen.

Nettavisen har tidligere omtalt at den terrorsiktede 17-åringen skal ha søkt opp «bombing» og «vantro» på internett, noe som har vært etterforsket av PST.

- Rekonstruerte bombe

I den forrige fengslingskjennelsen fra mandag 14. august kommer det frem at at den bombelignende gjenstanden hadde et begrenset skadepotensiale:

«Retten finner at siktede med skjellig grunn fortsatt kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder (...).

Retten bemerker særskilt at ved rekonstruksjonen av den eksplosive enheten, som er foretatt i inneværende fengslingsperiode, fungerte enheten med antenning ved de fleste antenningsforsøk, at enheten mest sannsynlig har hatt et begrenset skadepotensiale, likevel slik at personer helt i nærheten kunne ha blitt påført "alvorlig skade" i straffelovens forstand.»

I en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett fra juni slår de fast at 17-åringen hadde til hensikt å begå en terrorhandling.

- Skulle ikke skade noen

«Lagmannsretten fester ikke lit til siktedes forklaring om at han ikke hadde tenkt å sprenge den hjemmelagde bomben i Oslo sentrum, og legger til grunn at bomben var tenkt brukt i en terrorhandling.»

- Min klient fastholder at han ikke har hatt noen intensjoner om å skade noen. Resten tar vi i retten, sier advokat Shah til Nettavisen.

Forrige uke svarte Shah følgende på spørsmål fra Nettavisen om hva hans klient hadde planer om å gjøre med den bombelignende gjenstanden:

- Oslo tingrett bemerker i den siste kjennelsen at sprengladningen har begrenset skadepotensiale, og at du må stå i umiddelbar nærhet for at den skal kunne gjøre alvorlig skade. Hva han skulle gjøre med den kommer han til å forklare seg nærmere om i retten, avslutter Shah.

Av opplysningene Nettavisen tidligere har fått tilgang til går det frem at 17-åringen over lang tid har hatt interesse for eksplosiver og fyrverkeri. Gassbeholderen, som skal ha utgjort en del av bomben, skal ha blitt kjøpt i en Nille-butikk i Oslo sentrum.

Les også

Norsk islamist hyller Barcelona-terror på Facebook


Har du sett disse videoene?