Gå til sidens hovedinnhold

17 pasienter seksuelt misbrukt

Helsepersonell som misbruker pasienter seksuelt og som ruser seg er et alvorlig problem. Og sakene er blitt verre enn før.

Det går fram av Tilsynsmeldingen 2003 fra Statens helsetilsyn, som ble lagt fram i dag.

I årene 2001 til 2003 var det 17 saker der helsepersonell, alle menn, mistet autorisasjonen som følge av et seksuelt forhold til en pasient. Åtte andre saker endte med advarsel.

- Det er ikke sikkert at tallene reflekterer en forverring, men sakene er mer alvorlige enn tidligere, sier helsedirektør Lars E. Hanssen til NTB.

- De forstår ikke
- Dessuten er det også skremmende at de som mister autorisasjonen ikke skjønner hva de har gjort, sier han videre.

Statens helsetilsyn reagerer sterkt fordi pasientene i en stor grad er prisgitt behandleren, at behandleren viser manglende dømmekraft i en situasjon der pasienten er spesielt sårbar og avhengig av hjelp og fordi behandleren har ansvaret for å sette grenser.

- Vi betrakter ethvert seksuelt forhold mellom en pasient og behandler som et seksuelt overgrep, sier Hanssen, som mandag la fram Tilsynsmeldingen 2003. Den konkluderer med at sosial- og helsetjenestene på mange områder ikke er gode nok, og at de som driver og eier tjenestene må ta lærdom av egne feil.

Rusa sykepleiere
Også rusmisbruk blant helsepersonell er med på å true sikkerheten til pasientene, påpeker Statens helsetilsyn.

I 2003 behandlet helsetilsynet 51 saker om misbruk av rusmidler blant helsepersonell. Sykepleiere var i flertall med 26 misbrukssaker. 14 saker gjaldt leger, fire hjelpepleiere, to psykologer, en apotektekniker og en vernepleier. Tre saker berørte uautorisert helsepersonell.

(NTB)

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar