Gå til sidens hovedinnhold

200 sex-forbrytere uten hjelp

I løpet av de neste årene løslates opptil 200 seksualforbrytere. De har ikke har fått noen som helst behandling i fengselet.

En oversikt Nettavisen har utarbeidet, viser at opptil 200 sedelighetsdømte i norske fengsler ikke mottar noen som helst form for behandling. De slipper ut igjen – med de samme overgrepsstøttende holdninger og forvridde kvinnesyn som de hadde da de kom inn.

Si din mening nederst i saken.

- Dette er en særdeles dårlig samfunnsinvestering. Behandling av sedelighetsdømte forhindrer nye voldtekts- og incestofre, sier sjefspsykolog Benedicte Westin ved Ila forvaringsanstalt til Nettavisen.

På Ila sitter noen av landets verste voldtektsforbrytere. Nettavisen har tidligere skrevet om behandlingen av sedelighetsforbrytere i dette fengselet.

Les mer:Slik blir han kurert

Les også:- Derfor voldtok jeg

- Fra et offerperspektiv er det en ekstra belastning å vite at overgriperen en dag slipper ut igjen – uten å ha gått til behandling, påpeker Westin.

Ifølge sjefspsykologen er det kun Bergen og Trondheim fengsel som, foruten Ila, tilbyr behandling til sedelighetsdømte.

- Det kan være lokale, sporadiske prosjekter i andre fengsler, men det er kun de ovennevnte fengslene som har et organisert tilbud til sedelighetsdømte, sier Westin.

200 uten behandling
Tall Nettavisen har hentet inn fra fengslene i Norges tre største byer, viser at det totalt er rundt 60-65 sedelighetsdømte som mottar en eller annen form for behandling. (Se egen faktaramme over)

Antall sedelighetsdømte i norske fengsler totalt, er 268. Dermed sitter man igjen med opptil 200 sedelighetsdømte som ikke får noen som helst form for behandling.

Siden nyttår er minst seks kvinner voldtatt i Oslo. I tillegg er en rekke kvinner forsøkt voldtatt på vei hjem nattestid.

Det er nettopp blant dem som er dømt for overfallsvoldtekter at sjansen for nye overgrep er størst, ifølge spesialist i psykologi ved Gaustad sykehus, Inge Arne Teigseth. Han er overbevist om at behandling av sedelighetsdømte har en svært positiv effekt.

- Det generelle inntrykket mitt er at tilbakefallshyppigheten halveres med behandling, sier han til Nettavisen.

Blant forskerne er det stor uenighet om hvor stor gjentakelsesfaren blant overgripere er.

Professorene Noreik og Grünfeld viste i en oppfølgingsstudie av 541 sedelighetsdømte for flere år tilbake et tilbakefall på 12,8 prosent.

- Jeg vil anslå at dette tallet stemmer ganske godt – at det er 12 prosent risiko for tilbakefall, sier Teigseth.

- Helt avgjørende
I Canada har de sammenliknet sedelighetsdømte som har deltatt i ROS (et behandlingsopplegg som tilbys sedelighetsdømte ved Ila), med sedelighetsdømte som ikke har deltatt i programmet. Resultatet er svært oppsiktsvekkende:

Blant ikke-ROS-deltakere hadde 30 prosent tilbakefall etter seks år. Av de som hadde deltatt i ROS, hadde 15 prosent tilbakefall etter seks år.

Bergen fengsel har behandlet sedelighetsdømte siden 1998. Per i dag deltar omtrent halvparten av de innsatte her i behandling.

- Vi vil aldri kunne behandle alle sedelighetsdømte. All behandling i norske fengsler er frivillig. Det er de som hevder seg uskyldig dømt og som derfor ikke vil delta i noen form for behandling, sier Erik Risnes, psykologspesialist ved Sandviken sykehus, til Nettavisen.

Men at behandling hjelper, tror han fullt og helt på:

- For mange sedelighetsdømte er behandling helt avgjørende.

- Like iskald
En voldtektsmann som for øyeblikket soner en forvaringsdom på Ila, har tidligere svart slik på spørsmål om hvor han ville vært i dag – uten behandling:

- Jeg ville vært den gode, gamle. Like iskald.

- En som utførte nye overgrep?

- Ja.

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden