Gå til sidens hovedinnhold

205 anmeldt for trygdemisbruk

Jakten på trygdemisbrukerne gir resultater: 205 personer er anmeldt for svindel av minst 30 millioner kroner de første åtte månedene i år.

Det er en økning på 13 prosent som hovedsakelig skyldes at arbeidet mot trygdemisbruk er intensivert, opplyser Rikstrygdeverket.

Antall anmeldelser er tredoblet siden Rikstrygdeverket intensiverte arbeidet i 2001.

- Folketrygden bygger på tillit. Vi ser derfor svært alvorlig på trygdemisbruk og har

HTML EMBED
SI DIN MENING:
Bør trygdemisbrukere straffes hardt?
Ja
Nei
Vet ikke

Se resultat

skjerpet kontrollen betydelig. Trygdeetaten må og skal ta affære straks vi avdekker mulig misbruk. Vi ser stadig flere saker med grovt bedrageri, sier trygdedirektør Arild Sundberg i en pressemelding mandag.

Stadig grovere svindel
- Vi har i en periode sett stadig grovere og mer omfattende svindelsaker, både i forhold til fiktive arbeidsforhold, sykmeldinger og uførepensjoner, sier Sundberg.

En egen seksjon i Rikstrygdeverket og seks team rundt i landet på til sammen 30 personer jobber heltid med å utrede komplekse og ressurskrevende saker. Rikstrygdeverket har inngått også samarbeidsavtaler med Skatteetaten, Statens Helsetilsyn og Arbeidstilsynet.

- Vi ser eksempler på stønadsmottakere som samarbeider for å oppnå urettmessig utbetalinger, leger som utsteder fiktive attester/erklæringer, fiktive regninger fra tjenesteytere/leverandører og arbeidsgivere som bevisst benytter trygdede personer i sin virksomhet.

Halvparten fikk fengsel
- 50 prosent av sakene som vi får etter mistanke på fra de lokale trygdekontorene, vurderes som strafferettslig og blir politianmeldt, forteller Magne Fladby, leder av trygdemisbruksseksjonen i Rikstrygdeverket til TV 2 Nettavisen.

Hvis bedrageriet er på mer enn 30.000-40.000 kroner, ender det som regle med ubetinget fengselsstraff.

- Gjennomsnittsbeløpet i straffesakene er svindel for 150.000 kroner, forteller Fladby.

Da må den domfelte betale tilbake beløpet, samt sone sin straff i fengsel. I fjor ble 119 saker behandlet i rettsapparatet. Av disse fikk 62 prosent en reaksjon, og snaut halvparten (46 prosent) endte med betinget eller ubetinget fengsel.

3 års ubetinget fengsel
En person ble nylig dømt for svindel av 200.000 kroner i uføretrygd over 11 måneder og måtte sone 45 dager ubetinget fengsel, i tillegg til 45 dager betinget og tilbakebetaling av beløpet.

Tidligere i år ble tre personer som var involvert i underslag av til sammen 500.000 kroner i sykepenger, dømt til to av de 90 dagers ubetinget fengsel, den tredje fikk enda flere måneders fengsel fordi han var involvert

Den groveste svindelsaken til nå i år er ennå ikke avsluttet. En privatperson i Kristiansund er tiltalt for å ha svindlet trygden for 4,5 millioner kroner i en refusjonssak for medisinsk utstyr. Det er lagt ned påstand om 3 års ubetinget fengsel.

75 uførepensjoner stoppet
Størst økning er det på anmeldelser som gjelder misbruk av sykepenger, rehabliteringspenger og uførepensjon:

Hittil er 75 uførepensjoner stoppet som følge av en omfattende etterkontroll av uførepensjoner i Oslo-området. I snitt har hver av disse mottatt 14.000 kroner i månededen, som til sammen belaster felleskassa med rundt 12,6 millioner kroner.

Fellesaksjoner
Etterkontrollen ble gjennomført på bakgrunn av mistanke om at personer hadde fått uførepensjon ved å simulere sykdom, eventuelt ved å samarbeide med en lege for å oppnå stønad på uriktig grunnlag.

I tillegg er 42 saker sendt Aetat på bakgrunn av mistanke om bedrageri av dagpenger.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her