21 års forvaring for Terje Wiik

Terje Wiik (55) ble i Trondheim tingrett mandag dømt til 21 års forvaring for overlagt drap på sin eks-kjæreste. Retten mener han er en livsfare for andre.

18.08.03 16:29

Terje Wiik ble i 1999 dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring for å ha drept sin eks-kjæreste Inger Lise Bakken med thallium. Frostating lagmannsrett skjerpet dengang straffeutmålingen gitt i Trondheim tingrett.

Nå har Trondheim tingrett omgjort dommen til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år.

- Markerte personlighetsavvik

Trondheim tingrett mener det er fare for gjentakelse.

- På bakgrunn av de handlinger tiltalte har begått og hans markerte personlighetsavvik finner retten at det i dag foreligger en nærliggende fare for gjentakelse av alvorlige straffbare handlinger, rettet mot andres liv og helse. Faren er særlig aktuell i avisningssituasjoner, knyttet til kontakt med kvinner eller i andre sammenhenger, skriver retten.

- Tiltalte har i retten selv beskrevet det dilemma han kan komme ut for dersom han etter løslatelsen skulle søke kontakt med kvinner; enten må han fortelle kvinner han møter hvem han er, eller han må holde det skjult med den følge at han kan bli avslørt. Slike avvisningssituasjoner som kan tenkes å utløse hans farlighet, kan med andre ord lett oppstå, heter det i dommen.

Wiik har selv forklart tidligere at han ikke mente å ta livet av Inger Lise Bakken, men at han forgiftet henne slik at hun skulle miste håret. Det ville gjøre henne mindre attraktiv for andre menn.

Erstatter sikring

Statsadvokat Kaia Strandjord sa under rettssaken at det er en reell fare for at 55-åringen skal kunne drepe igjen.

Forvaring erstatter sikring som et virkemiddel for å hindre at farlige forbrytere slippes løs i samfunnet igjen før påtalemyndigheten føler seg trygg på at gjentakelsesfaren er liten.

Wiik soner nå straffen ved Ullersmo landsfengsel.

Anker til Høyesterett

Hans forsvarer, John Christian Elden, sier til TV 2 Nettavisen at dommen vil bli anket.

- Vi kommer til å anke. Vi har diskutert med statsadvokaten og vurderer å hoppe bukk over lagmannsretten og i stedet gå direkte til Høyesterett. Dette gjelder spesielt spørsmålet om manglende sjelsevner, sier advokat Elden.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.