Av pasientene som var innlagt mandag, fikk 47 respiratorbehandling, og 82 av dem lå på intensivavdeling. Det er to flere på respirator og 14 flere på intensivavdeling enn fredag, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Tallet på koronapasienter nærmer seg nå veldig toppen i vår. 7. april var det 307 koronapasienter innlagt på sykehusene. Da var det 93 på intensivavdelingene, og 61 fikk respiratorbehandling.

Aller flest koronapasienter gjennom pandemien til nå var det imidlertid året før – 1. april 2020. Da var det 325 koronapasienter innlagt, og 99 fikk respiratorbehandling. I Helsedirektoratets oversikt er det ikke tall på hvor mange som var innlagt på intensivavdeling.

Mandag var absolutt flest koronasmittede pasienter innlagt i Helse sør-øst. Totalt var det 177 slike pasienter i helseregionen. 51 er innlagt i Helse Midt-Norge, 47 i Helse vest og 20 i Helse nord.

56 av pasientene på intensivavdeling er innlagt i Helse sør-øst, mens det er innlagt ni i helseregionene Helse vest og Helse nord og åtte i Helse Midt-Norge.

Siden februar i fjor har i alt 285.494 personer testet positivt for koronavirus her i landet.