Åpningen av banen vil også trolig måtte utsettes med minst et halvt år, skriver Fornebubanen i en pressemelding.

Det er en ny usikkerhets- og kostnadsanalyse som ligger til grunn for anslaget. Der er de forventede prosjektkostnadene ventet å øke med cirka 1,4 milliarder kroner sammenlignet med det som ble lagt til grunn da prosjektet ble vedtatt.

I tillegg er lønns- og prisveksten om lag 1,5 milliarder kroner høyere enn forventet.

I 2019 ble det satt av en usikkerhetsavsetning på 2,7 milliarder, men denne er 300 millioner kroner lavere enn dagens kostnadsanslag.

Direktør Irene Måsøval i Fornebubanen sier de vil kvalitetssikre opplysningene eksternt.

– Hvis tallene etter gjennomgangen fortsatt viser at kostnadene trolig blir høyere enn kostnadsrammen, må vi enten be politikerne om å bevilge mer penger, eller kutte i prosjektet, sier Måsøval.

(©NTB)