*Nettavisen* Nyheter.

500 millioner skal bedre kollektivtilbudet

Foto: Jørgen Berge (TV 2 Nettavisen)

Samferdselsminister Torhild Skogsholm lover en betydelig styrket kollektivsatsing neste år. Samlet settes det av over 500 millioner kroner til å bedre tilbudet i de store byene.

Kollektivtransporten skal få adgang til å trekke fra inngående moms på 24 prosent. Ifølge samferdselsdepartementet vil dette bety en samlet besparelse på 500 millioner kroner.

Samtidig skal kollektivtransporten få nyte lavere moms. Fra 1. mars 2004 vil kollektivtransporten få en momssats på 6 prosent.

Vel halvparten av gevinsten i persontrafikken vil tilfalle lokal buss, trikk, båt og T-bane, mens 25 prosent vil tilfalle NSB og Flytoget. Resten tilfaller øvrig kollektivrelatert virksomhet, blant annet luftfart.

100 millioner kroner er avsatt til en ny belønningsordning for å stimulere storbyområdene til å gjennomføre tiltak som bedrer kollektivtilbudet og reduserer biltrafikken.

610 millioner kroner skal brukes til særskilte kollektivtransporttiltak innenfor Statens vegvesens virkeområde. Av dette er nær 500 millioner kroner avsatt til i Oslo-området, hvor det særlig satses på T-banen.

I jernbanesektoren er det er lagt opp til at kunngjøring om konkurranse på flere prøvestrekninger skal skje så tidlig som mulig i 2004.

For jernbanen blir det fortsatt gitt prioritet til tiltak på kjørevegen på hovedstrekningene, ”intercitytriangelet” og nettet rundt de største byene. Om lag 1 870 millioner kroner er foreslått til investeringer i jernbanenettet, en økning på nær 40 prosent i forhold til 2003. Innsatsen vil i hovedsak omfatte utbygging av nytt dobbeltspor på strekningen Sandvika–Asker og utbygging av togradiosystemet GSM-R.

1 416 millioner kroner er foreslått til kjøp av persontransporttjenester med tog. Regjeringen varsler at de vil også forbedre ordningen med rabatterte kollektivreiser for studenter som reiser med NSB over lengre avstander.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.