*Nettavisen* Nyheter.

6000 unødig smittet i Bergen

Foto: TV 2

Giardia-epidemien i Bergen som rammet 6000 personer, kunne vært unngått, konkluderer en ekspertgruppe.

18.05.06 14:59

Giardia-epidemien herjet i Bergen høsten 2004 og deler av 2005.

En uavhengig ekspertgruppe har siden sommeren i fjor gransket utbruddet. Rapporten som ble lagt frem torsdag konkluderer med at mellom 4000 og 6000 personer ble syke av utbruddet, selv om bare 1400 er sikre diagnostiserte sykdomstilfeller.

Opptil 400 pasienter sliter fortsatt med langtidsplager etter epidemien, går det frem av rapporten. Bergen kommune har betalt ut erstatning til mange hundre mennesker, og regningen for epidemien er beregnet til rundt 50 millioner kroner.

Les rapporten her

- Kunne vært unngått
I sin rapport fastslår gruppen at utbruddet kunne vært unngått, «dersom bestemmelsene i de til enhver tid gjeldende drikkevannsforskrifter hadde vært fulgt». «Godkjenningsplikten for vannverk ble innført allerede i 1951», het er det i rapporten.

Utvalget viser blant annet til at det er gitt byggetillatelse for boliger i eller nær nedslagsfeltet for Svartediket. Samtidig har vedlikehold, kontroll og tilsyn med avløpsanleggene vært for dårlig.

I den knusende rapporten fortsetter utvalget med å fastslå at «utbruddet kunne vært oppdaget 2-4 uker tidligere», og at «kommunikasjonen mellom legene og helsemyndighetene var lite effektiv». Bedre rutiner for kommunikasjon er et av punktene utvalget peker på som må forbedres.

Litt skryt vanker det likevel til kommunen: «Etter at utbruddet først hadde oppstått, ble det i det store og hele håndtert på en god måte».

Dårlig teknisk tilstand
Ekspertgruppen har konkludert med at den utløsende årsaken til epidemien var «utette avløpssystemer knyttet til den nære bebyggelsen i området ved Knatten-Starefossen-Tarlebøveien.»

I tillegg til kritikken mot Bergen kommune i forbindelse med denne epidemien, fastslår utvalget i sin rapport at «tilsvarende utbrudd kan oppstå også andre steder i Norge. Dette fordi en rekke vannforsyningssystemer mangler godkjenning og tilstrekkelig hygienisk sikring.»

I rapporten kommer utvalget også med en rekke anbefalinger for hvordan man skal unngå lignende epidemier gjennom drikkevannet.

Utvalget, som ble oppnevnt av Byrådet i Bergen i juli i fjor, ble ledet av forskningssjef i SINTEF Vann og miljø, Bjørnar Eikebrokk. Utvalget består av seks personer.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.