Siden 2013 og til 1. september 2019 har det vært 65.694 registrerte lovbrudd på arbeidstidsbestemmer i sykehjemsetaten i Oslo, skriver Aftenposten.

To tredjedeler av alle brudd skyldes ulovlig søndagsarbeid for ekstravakter. Altså at det arbeides flere søndager på rad.

– Vi har vært tydelige på at det er den enkelte etatsdirektør som er ansvarlig for at bestemmelser ikke brytes og at avvik følges opp. Det har vært gjentatt blant annet i etatsstyringsmøter, sier byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) for eldre, helse og arbeid i Oslo.

Sykehjemsetaten har rundt 4.200 ansatte, fordelt på 21 ulike sykehjem. Per 1. september var det registrert 4.019 brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i etaten.

Ifølge sykehjemsetaten kan det reelle tallet være lavere, fordi lokale avtaler med tillitsvalgte om å bruke unntaksbestemmelser i loven ikke er lagt inn i datasystemene alle steder, poengterer etaten.

Antall brudd redusert

Etatssjef Helge Jagmann i Oslo kommune mener bildet som tegnes er misvisende. Han påpeker blant annet at det har vært en kraftig nedgang i antall brudd på arbeidsmiljøloven de siste årene etter en langvarig og målrettet innsats med å få bukt med problemet.

Eksempelvis var det 20.883 brudd på arbeidsmiljøloven i 2013 mot 5.745 brudd i 2018. Jagmann hevder antall årlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene er redusert med 75 prosent siden han tiltrådte som etatsleder i 2014.

Nedgangen skyldes blant annet datasystemet GAT som har gitt bedre innsikt i turnusplanleggingen på institusjonene.

– Arbeidet i etaten har gitt betydelige resultater, samtidig har vi et stort forbedringspotensial for å redusere ytterlige og komme nærmere null. Vi følger opp dette systematisk hver eneste måned på hver institusjon og i etatens ledelse, sier etatssjef Helge Jagmann i Oslo kommune til NTB.

For kort hviletid

Helseetaten driver en rekke ulike tjenester for kommunen, blant annet legevakten, den kommunale tannhelsetjenesten, psykososiale helsetilbud og rehabilitering. Etaten ansetter rundt 1.200 personer.

Her var det registrert 1.460 brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i de seks første månedene i 2019. Bruddene var knyttet til for kort hviletid mellom vakter, for kort ukentlig friperiode og at ble jobbet flere søndager på rad.

I tillegg til bruddene i sykehjemsetaten, er det totalt avdekket over 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i MDG-byråd Lan Marie Bergs etater for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Tidligere i år avdekket NRK at Energigjenvinningsetaten, som behandler hovedstadens søppel, har brutt loven over 850 ganger siden 2017.