Tirsdag formiddag ligger 76 kvinner og 93 menn an til å bli valgt inn på Stortinget.

Dette gir en kvinneandel på nær 45 prosent. Det er en oppgang fra forrige stortingsvalg i 2017 da kvinneandelen ble nær 41 prosent.

Generelt er det de rødgrønne partiene hvor kvinnene er sterkest representert.

Hos Rødt, som av mange ble utpekt som en av de største valgvinnerne, ender det trolig med fem av åtte kvinnelige representanter (62,5 prosent).

I SVs stortingsgruppe ligger det an til at 8 av de 13 representantene er kvinner (61,5 prosent). Hos Ap blir det trolig slik at 23 av de 48 representantene er kvinner (47,9 prosent). MDG ligger an til å få tre mandater, hvor to av dem er kvinner (66 prosent), mens i Sp er 14 av de 28 representantene kvinner (50 prosent).

Hos de borgerlige partiene er kvinneandelen lavere. Den er høyest hos Høyre (50 prosent), etterfulgt av Venstre med 37,5 prosent kvinner. Mens andelen er 33 prosent for KrF, havner Frp nederst på lista med kun 2 kvinner blant de 21 representantene (9,5).

Ellers blir kvinneandelen teknisk sett 100 prosent for Pasientfokus i Finnmark med sin ene stortingsplass ved Irene Ojala.

(©NTB)