8 av 10 meklinger gir forlik

Foto: (Foto: Eidsivating lagmannsrett/Domstol.no)

Prøveordningen med rettsmekling i stedet for vanlige rettssaker i en del saker, har vært en suksess. Både domstolene og partene sparer tid og penger.

08.09.05 14:15

69 prosent av rettsmeklingene leder direkte til forlik, og sju prosent leder til forlik før en rettssak starter opp, skriver Domstoladministrasjonen i en pressemelding. Bare sju prosent av sakene som starter med rettsmekling ender med dom.

Prøveordning i fjor
Rettsmekling ble innført som prøveordning i 2004, hvor dommeren kan foreslå mekling for partene etter at en sak er reist. Dommeren bytter i så fall rolle og fungerer som mekler, eller det kommer inn en ekstern mekler. Meklingen avsluttes enten ved at partene blir enige om et forlik, eller ved at vanlig domstolbehandlingen fortsetter. I siste tilfelle vil en ny dommer ta over saken.

Statistikken dekker 26 av 38 domstoler med rettsmekling, og bygger på tall fra i fjor.

Sparer mye
Ifølge pressemeldingen sparer domstolene betydelige ressurser på å løse sakene i rettsmekling i stedet for vanlig behandling av sakene.

- I saker der alternativet hadde vært hovedforhandling med domskriving innebærer det at dommerarbeidet reduseres fra fire-fem hele arbeidsdager til 3,5 timers arbeid, sier leder for Arbeidsgruppen for rettsmekling, sorenskriver Geir Engebretsen.

Han mener at også partene har mye å spare på den nye ordningen, ved at advokatenes arbeidstid blir redusert.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.