Selv om det er forbudt å fengsle barn under 14 år i Norge, har 84 barn fordelt på 41 familier så langt i år blitt internert og frarøvet friheten på utlendingsinternatet Trandum, skriver Aftenposten.

Over 60 barn var 12 år eller yngre, og halvparten var fem år eller yngre, ifølge tall fra politiet. To av barna har sittet bak gjerdene i 18 og 24 døgn. Det til tross for at det i politiets egen instruks står at barn som hovedregel ikke skal plasseres på internatet i mer enn 24 timer.

- Barn er spesielt sårbare for å ta skade av frihetsberøvelse. Når barn i tillegg opplever at deres foreldre blir satt i en hjelpeløs situasjon, kan dette være svært skremmende, sier Helga Fastrup Ervik, kontorsjef ved Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse til avisen.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener internering av av familier med barn på Trandum, er i strid med Grunnloven, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og Barnekonvensjonen.