84 prosent har tillit til politiet

Foto: Poppe, Cornelius (SCANPIX)

Men politiet får slakt på områdene tyveri, hærverk og innbrudd.

22.01.10 11:27

Fredag presenterte politidirektør Ingelin Killengreen politiets Innbyggerundersøkelse 2009 på en pressekonferanse i Oslo.

Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup, som har spurt 7600 personer om tilliten de har til politiet, og om inntrykket de har av politiets innsats på en rekke områder.

- 84 prosent har tillit
Resultatene viser at 84 prosent av de spurte har tillit til politiet.

Tilliten til politiet er lavest i Sunnmøre, Helgeland, Østfinnmark og Vest-Finnmark, hvor mellom 78 og 80 prosent av befolkningen har svært stor eller ganske stor tillit til politiet.

I Sunnmøre svarer 22 prosent at de har ganske liten eller svært liten tillit til politiet.

- Politiet er glad for at tilliten er robust og grunnleggende. Men vi må i årene som kommer bli mer opptatt av omdømme og hva innbyggerne mener om vår innsats på ulike områder. Tillit bygger også på inntrykket vi gir, og resultatene på ulike innsatsområder, sa politidirektør Killengreen på fremleggelsen.

Kvinner har høyere tillit til politiet enn menn, tilliten er høyere blant eldre enn blant yngre og tilliten øker med utdanningsnivået, viser undersøkelsen.

I en tilsvarende undersøkelse i 2008, svarte 83 prosent at de har tillit til politiet.

Får stryk på innbrudd
Men det er ikke bare ros som kommer fram i undersøkelsen.

Mange er også misfornøyd med politiets innsats på flere områder.

Kun 43 prosent har et godt inntrykk av politiet på områdene tyveri, hærverk og innbrudd. Dette er det området hvor politiet kommer dårligst ut i undersøkelsen.

Innbyggerne i Oslo, Follo, Østfold og Agder er minst fornøyde med politiets innsats her, mens innbyggerne i Gudbrandsdal, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Midtre Hålogaland er mest fornøyde.

Også på områdene tilgjengelighet og tilstedeværelse ønsker innbyggerne seg bedre innsats.

- Politiet må øke sin kapasitet, først og fremst må vi utdanne flere og få flere ansatte. Dette er vi nå i gang med. Vi må også se på interne forbedringsområder, også dette arbeidet pågår. Vi skal og må nyttiggjøre oss resultatene i undersøkelsen, innbyggerne skal vite at vi tar deres inntrykk på alvor, mener Killengreen.

Føler seg trygge
Flertallet svarer at de også føler seg trygge der de bor, og mener at politiet opprettholder ro, orden og trygghet på en god måte.

Politiets evne til å håndtere kriser og ulykker får også god vurdering, sammen med innsatsen i trafikken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.