Onsdag og tirsdag ble det registrert henholdsvis 123 og 130 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere.

UDI begynte å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkere til Norge den 25. februar. Siden da har det kommet 15.876 søknader.