Gå til sidens hovedinnhold

9 av 10 har fått plass

...og flesteparten har kommet inn på førsteønske.

Nå er tallene fra førsteinntak av elever til videregående opplæring er klare.

Av i alt 191 000 søkere til skoleplass i videregående opplæring har vel 9 av 10 fått tilbud om plass. Av disse har 149 000 fått førsteønsket sitt oppfylt.

- Tallene er relativt like som i fjor, og det er små variasjoner fra fylke til fylke, sier Karl Skår i avdelingen for statistikk i Utdanningsdirektoratet til Nettavisen.

13 700 på venteliste
Men av disse har 61,7 prosent rett til videregående opplæring på grunn av ungdomsrett, voksenrett eller fullføringsrett. Alle med rett vil få et tilbud om videregående opplæring innen skolestart.

Av de uten rett er det i år circa 7000 søkere på ventelisten.

- Mange søkere har blitt tatt inn i en klasse som er overfylt, derfor er de på venteliste. Men mange takker nei, og da vil de på ventelistene rykke opp.

Utdanningsprogrammene med flest på venteliste er:

  • Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 (3 500)
  • helse- og sosialfag (1 860)
  • studieforberedende (1 640)

3000 avvist
- Pr. 15 juli har 3000 søkere status som «avvist», og disse har ikke muligheten for å bli tatt opp i anneninntaket senere i sommer, sier Skår.

Han karakteriserer dette som et relativt lavt tall, og mener det alltid vil være noen som blir avvist.

- Enten oppfyller de ikke vilkårene, ellers så har de for dårlig karakterer, avslutter Karl Skår.

Reklame

Rekordlav pris på Garmin-favoritt